Neznajući ili ne znajući

Neznajuci ili ne znajuciTrebalo bi da smo do sada naučili pravilno pisanje odrične rečce NE uz glagole. Ali, da ponovimo šta kaže gramatika, a u skladu sa njom i pravopis srpskog jezika : odrična rečca NE uz glagole u ličnom glagolskom obliku se uvek piše rastavljeno, osim u slučajevima : neću, nisam i nemoj.

Međutim, u primeru kako se kaže, odnosno piše ispravno neznajući ili ne znajući reč je o glagolskom prilogu sadašnjem, koji je neličan glagolski oblik. Glagolski prilog sadašnji govori o radnji koja se vrši istovremeno sa nekom drugom radnjom, a njegova služba u rečenici je najčešće priloška odredba za način.

Pa, ipak iako je glagolski prilog sadašnji neličan glagolski oblik, navedeno pravilo o ispravnom pisanju odrične rečce NE uz glagole se odnosi i na njega.

Kako se piše pravilno neznajući ili ne znajući?

Shodno navedenom pravilu koje daje gramatika srpskog jezika, a u skladu sa njom i pravopis, odgovor na pitanje kako se piše pravilno neznajući ili ne znajući glasi : jedino ispravno je napisati rastavljeno, to jest oblik ne znajući.

Primeri su tu da razjasne ovu jezičku nedoumicu u potpunosti:

  1. Pitao sam je da izađe samnom, ne znajući da već ima dečka.
  2. Krenuo sam u grad bez kišobrana, ne znajući da su najavili kišu za večeras.
  3. Ljudi rade svašta, ne znajući za šta im to donosi.
  4. Jedan od omiljenih stihva mi je : “ Volim te, ne znajući kako, ni kada, ni odakle… „
  5. Izvređala je direktora, ne znajući da je snimaju.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts