ne bih ili nebih

Ne bih ili nebih?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: ne bih ili nebih?

ne bih ili nebih
Ne bih ili nebih?

Verovatno najviše glavobolje zadaje pisanje rečce NE u srpskom jeziku.

Tako, često nismo sigurni da li je pravilno pisati odvojeno ili sastavljeno pojedine reči.

Glagol biti u prvom licu glasi ja bih. A kako se rečca NE kod glagola u ličnom glagolskom obliku uvek piše odvojeno, osim u tri slučaja, odnosno izuzetka: nemam, nemoj i neću, pravilno je napisati: ja ne bih.

Kako se pravilno piše i koristi termin ne bih u rečenicama:

  1. Da sam na tvom mestu, ne bih joj baš sve verovao.
  2. I da mogu, ne bih se usudila da idem tamo.
  3. Ne bih baš bila toliko sigurna.
  4. Iako želim da ga vidim, nikad ga ne bih prva pozvala.
  5. Prilično sam sigurna da sam videla Sonju, ali ne bih mogla baš da se zakunem.
  6. Da nisam videla svojim očima, nikada ne bih poverovala.
  7. Ne bih volela da se nađem u toj zemlji.
  8. Ne bih mogao da podnesem da me napustiš.
  9. Mada volim da jedem u restoranima, u tom ne bih jeo ni za živu glavu.
  10. Ne bih voleo da se sretnemo.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts