Prethodni ili predhodni

Prethodni ili predhodniJoš jedan primer u kome se odvija glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti je i ovaj. Gramatika, a shodno njoj i pravopis promenu prelaska zvučnih suglasnika u bezvučne poznaje kao jednačenje suglasnika po zvučnosti. Ova glasovna promena podrazumeva da zvučni suglasnici, među kojima je i suglasnik D, prelaze u svoje zvučne parnjake u određenim situacijama. Zvučni parnjak suglasnika D je bezvučni suglasnik T.

Jedan od slučajeva kada se odvija glasovna promena koju gramatika srpskog jezika naziva jednačenje suglasnika po zvučnosti jeste i ovaj, kada se zvučni suglasnik D nađe ispred glasa H. Tada se zvučno D obezvučuje, te prelazi u bezvučni suglasnik T.

Kako se kaže pravilno prethodni ili predhodni?

Kada smo objasnili koja glasovna promena se odvija u primeru prethodni ili predhodni, sasvim je jasno da je odgovor na pitanje kako se kaže pravilno, odnosno kako se piše pravilno prethodni ili predhodni : jedino ispravno je napisati preThodni.

Primeri koje smo pripremili za vas će vam sigurno pojasniti i ovu jezičku nedoumicu:

  1. Prethodni direktor je uveo mnogo promena u njihovo preduzeće.
  2. Kakva je bila tvoja prethodna škola ?
  3. Recite nam kakvo ste prethodno radno iskustvo imali ?
  4. Kad me neko pita kakva sam iskustva imao na prethodnom poslu, uvek poželim da me to nisu ni pitali.
  5. Da li verujete u teoriju da smo svi imali prethodni život ili ne ?
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts