Žurki ili žurci

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pravopis i jezičke nedoumice – Saznajte šta je pravilno: žurki ili žurci

Glasovna promena poznata kao „sibilarizacija“ ili „druga palatalizacija“ je pravilo po kome zadnjonepčani suglasnici K, G, H prelaze u svoje zvučne parnjake C, Z, S ako se u reci nađu ispred I, koje je nastavak za oblik.

zurki ili zurci

Žurki ili žurci?

Na primer:

majK + I = majCi

jaruG + I = jaruZi

Međutim, postoje imenice koje se odupiru Sibilarizaciji, a jedna od takvih je i imenica žurka. Baš iz tog razloga će dativ i lokativ pomenute imenice glasiti žurKi.

Pravilo kao i svako pravilo, ima i izuzetke.

 1. Kod vlastitih imena, biće:

DesanK + I = DesanKi

OlG + I = OlGi

 1. Ako bi reč primenom ove glasovne promene, promenila i značenje, na primer:

seKi bi glasilo seCi, čime menja značenje ili

baKi bi bilo baCi.

Kako se pravilno piše i koristi reč žurci u rečenicama:

 1. Jeste li bili na Ivaninon rođendanskoj žurci?
 2. Super smo se proveli na tvojoj žurci.
 3. Bili smo na žurci u novom klubu.
 4. Na Vladinoj žurci su bili svi iz tvog odeljenja.
 5. Jelena i Petar su se smuvali na mojoj žurci.
 6. Hteo sam da joj priđem na žurci, ali nije bilo prilike.
 7. Kako je bilo na Tanjinoj žurci?
 8. Kad smo bili na njenoj žurci, gledao sam sve one ljude i pitao se da li je moguće da ih sve poznaje?
 9. Na Aleksinoj žurci je bilo strava!
 10. Kakvo je vaše mišljenje o poslednjoj žurci na kojoj ste bili?

Share.

2 Comments

 1. Ne znam koje su Vaše jezičke kompetencije, očigledno nisu na visokom nivou, a niste ni koristili priručnike (Pravopis Matice srpske, Rečnik jezičkih nedoumica I. Klajna, da pomenemo najpopularnije)
  Izvedenice sa nastavkom -ka ne podležu sibilarizaciji, kao ni reči novijeg, stranog porekla.
  Po Vašem opisu bilo bi:

  Rekao sam doktorci ili zubarci da pekarci ili poštarci nije dobro.
  U prvoj lizi igraju najbolji.

  Jasno je da je pravilna upotreba dativa ovih reči DOKTORKI, ZUBARKI, PEKARKI, LIGI

  Žurka potiče od reči žur (fr) i prema tome stranog je porekla, a pri tom ima i nastavak -ka.
  Prema ovim pravilima dva su osnova da dativ i lokativ jednine imaju oblik ŽURKI

  Vaše mišljenje nije dovoljno da rešavate jezičke nedoumice, malo znanja nije na odmet. Ako već nemate znanje, mogli biste da konsultuje jezičke stručnjake pre nego što se latite podučavanja drugih.

  Profesorka

Leave A Reply