zurki ili zurci

Žurki ili žurci

Pravopis i jezičke nedoumice – Saznajte šta je pravilno: žurki ili žurci

Glasovna promena poznata kao „sibilarizacija“ ili „druga palatalizacija“ je pravilo po kome zadnjonepčani suglasnici K, G, H prelaze u svoje zvučne parnjake C, Z, S ako se u reci nađu ispred I, koje je nastavak za oblik.

zurki ili zurci
Žurki ili žurci?

Na primer:

majK + I = majCi

jaruG + I = jaruZi

Međutim, postoje imenice koje se odupiru Sibilarizaciji, a jedna od takvih je i imenica žurka. Baš iz tog razloga će dativ i lokativ pomenute imenice glasiti žurKi.

Pravilo kao i svako pravilo, ima i izuzetke.

 1. Kod vlastitih imena, biće:

DesanK + I = DesanKi

OlG + I = OlGi

 1. Ako bi reč primenom ove glasovne promene, promenila i značenje, na primer:

seKi bi glasilo seCi, čime menja značenje ili

baKi bi bilo baCi.

Kako se pravilno piše i koristi reč žurci u rečenicama:

 1. Jeste li bili na Ivaninon rođendanskoj žurci?
 2. Super smo se proveli na tvojoj žurci.
 3. Bili smo na žurci u novom klubu.
 4. Na Vladinoj žurci su bili svi iz tvog odeljenja.
 5. Jelena i Petar su se smuvali na mojoj žurci.
 6. Hteo sam da joj priđem na žurci, ali nije bilo prilike.
 7. Kako je bilo na Tanjinoj žurci?
 8. Kad smo bili na njenoj žurci, gledao sam sve one ljude i pitao se da li je moguće da ih sve poznaje?
 9. Na Aleksinoj žurci je bilo strava!
 10. Kakvo je vaše mišljenje o poslednjoj žurci na kojoj ste bili?
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts