Korespodencija ili korespondencija

Korespodencija ili korespondencijaReč latinskog porekla unosi dosta zabuna u naš jezik. No, bez obzira da li vam je poznato pravilo koje navodi gramatika, a za njom i pravopis srpskog jezika, da se pojedine reči iz stranih jezika prenose u naš u izvornom obliku ili vam nije poznato, važno je da znate od koje reč potiče.

Termin korespodencija ili korespondencija potiče od latinske reči correspondentia, a u značenju : dopisivanje, prepiska, pisanje pisama.

Kako se kaže pravilno korespodencija ili korespondencija ?

Kada znate koji je izvorni oblik ove reči, sasvim je jasno da je odgovor na pitanje kako se piše pravilno korespodencija ili korespondencija : jedino ispravno je napisati korespondencija.

Primeri su tu da vam razjasne u potpunosti nedoumicu oko toga kako se kaže pravilno, odnosno kako se piše ispravno korespodencija ili korespondencija :

  1. Dobra poslovna korespondencija je vrlo važna za svaku firmu, ali i pojedinca.
  2. Jeste li gledali film “ Korespondencija “ ?
  3. Iz kog jezika potiče termin korespondencija ?
  4. Ovo su mali trikovi kojih treba da se pridržavate u poslovnoj korespondenciji…
  5. Jeste li čitali “ Korespondencija kao život „, Borislava Pekića ?
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts