Šta znači muštuluk

Mustuluk

Iako su u našem jeziku prisutni brojni turcizmi, odnosno reči preuzete iz turskog jezika koje su se zadržale u gotovo izvornom obliku, za mnoge od njih postoji pogrešno uverenje. Reč je o tome da je veliki broj reči koje zapravo vode poreklo iz persijskog jezika, a u naš jezik su došle preko turskog.

Jedna od takvih reči je i muštuluk, koja se zadržala u izvornom značenju. Vrlo je verovatno da ako pitate pripadnike mlađe generacije šta znači ova reč neće moći da vam daju tačan odgovor, jer se ona u novijim generacijama smatra gotovo nepoznatom.

A nekada se itekako dobro znalo značenje ovog termina, jer je osoba koja izgovori nekome “muštuluk” definitivno bila vesnik dobrih vesti, a muštulukdžija je uvek bio rado viđen u svakom domaćinstvu, kao glasnih lepih vesti koji je za to dobijao čast od domaćina. Najbolji primer da bolje shvatite značenje ove reči jeste situacija kada se žena porodi, pa neko dođe u kuću da javi dobru vest i da dobije čast za to.

Iako ne postoji precizna definicija ove reči, mogli bismo da je definišemo kao donosilac dobrih vesti koji očekuje čast za to što javio.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts