Šta znači kada kažemo da imamo tendenciju ka nečemu?

Težnja, sklonost prema nečemu naziva se tendencija.

Iako je pređašnjih godina pojam tendencija pretežno korišćen u privredi, ali i u brojnim naučnim disciplinama, u poslednje vreme sve češće ga možemo čuti u svakodnevnoj komunikaciji.

Ako posmatramo sa etimološke strane, videćemo da je sam termin tendencija potekao iz latinskog jezika, od reči tendentia, što znači težnja, težnje, težiti.

Tendencija u svom najopštijem značenju predstavlja težnju, odnosno sklonost ka nečemu, bilo da je u pitanju težnja za izvesnim ciljem, u određenom pravcu itd. U svakodnevnoj komunikaciji često se koristi da označi usmerenost neke pojave.

Takođe, sve češće ovaj pojam se upotrebljava da izrazi sklonost, smer, cilj, stremljenje ili nameru (na primer određene knjige, filma, stripa i slično).

Na berzi izraz tendencija se korisiti da izrazi kretanje cena, odnosno njihovu sklonost ka rastu (skakanju) ili ka padu.

Pored smera kojim se kreće razvoj neke pojave, tendencija se takođe koristi i za određenu, prikrevenu misao koja se dosledno provlači kroz neko delo, izlaganje i tome slično.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts