|

Četiri stvari koje treba znati o internet marketing agencijama

Na početku je veoma važno da znate je oblik reklamiranja i predstavljanja na internetu danas jedan od najpopularnijih. Internet se koristi kako bi vest o nekom proizvodu ili usluzi stigla do što većeg broja korisnika. Internet omogućava da vaša poruka ne samo da stigne do velikog broja ljude, nego i do ciljne grupe.

Međutim, ukoliko ne znate da na pravi način predstavite proizvod ili uslugu, internet vam sam po sebi ne može mnogo pomoći. Za takvu vrstu korišćenja interenta zaduženi su oni koji rade u internet marketing agencijama.

Koje su usluge koje pruža internet marketing agencija?

Opseg usluga koje pruža interent marketing agencija zavisi od slučaja do slučaja i može da varira. Kao što je rečeno i na početku, cilj internet marketing agencije jeste da vaš proizvod predstavi na što bolji mogući način i da iskoristi sve kanale komunikacije kako bi poruka stigla do potencijalnih korisnika. Zato je kao i u svakom drugom segmentu, reklama jako bitna.

Ovakvi tipovi agencija pružaju, između ostalog, usluge reklamiranja na socijalnim mrežama (facebook-u, twitter-u, instagramu), kao i reklamiranje na Google-u. Reklama je jedno, dok je vođenje naloga vaših preduzeća, firmi, ugostiteljskih objekata i slično druga stvar. Marketing agencija će vam predložiti na koji način planira da privuče što veći broj ljudi/lajkova, kako da animira ljude i kako da bude u stalnoj komunikaciji sa njima. Svaka objava na društvenim mrežama mora sa sobom da nosi neku poruku i mora da ima efekat, zato će internet marketing agencije i osmisliti plan delovanja.

U trenucima kada je potrebno predstaviti na što bolji način novi proizvod ili uslugu, onda će internet marketing agencija predložiti kakva vrsta kampanje je potrebna, i da osmisli sve propratne delove i da oceni učinak kampanje. Pojedine internet marketing agencije se bave i izradom sajtova, fotografisanjem, grafičnim dizajnom i slično.

Ko su ljudi koji rade u agenciji?

Internet marketing agenciju čini skup ljudi različitih profila, zanimanja, interesovanja. Kvalitetnu marketing agenciju čine ljudi sa bogatim iskustvom, odlični poznavaoci više od jednog stranog jezika, obrazovani i školovani ljudi, stručnjaci i odgovorni kadrovi.

Marketing menadžeri, sociolozi, psiholozi, grafički dizajneri, programeri, komunikolozi, politikolozi, novinari, ekonomisti su najčešće zaposleni u internet agencijama. Međutim, to ne znači da drugi kadrovi nisu dobrodošli.

Ko su korisnici usluga?

Korisnici internet marketing agencija mogu biti svi, tačnije svi oni koji žele da se reklamiraju na različite načine, ali i oni koji žele da steknu ili održe reputaciju. Pored fizičkih lica, usluge internet marketing agencija koriste i različite kompanije, ugostiteljski objekti, proizvođači.

To znači da, na primer, privatna medicinska klinika, kafić, proizvođač slatkiša, restoran, korisnički servis, sportsko udruženje i mnogi drugi koriste usluge ovih agencija kako bi povećali svoju prisutnost na internetu.

Sve više stranih kompanija sa predstavništvom u Srbiji koristi usluge domaćih internet marketing agencija. Pod fizičkim licima se podrazumevaju uglavnom poznate ličnosti, pevači, glumci, blogeri, ali i političari.

Koliko koštaju usluge internet marketing agencije?

U zavisnosti od toga kakav paket usluga želite, biće određena i cena. Međutim, morate imati u vidu da angažovanje internet marketing agencije košta mnogo. Ukoliko planirate da održavanje vaše facebook stranice poverite određenoj internet marketing agenciji, onda morate da razmišljate i o novcu koji ćete izvojiti za samo reklamiranje i korišćenje alata na facebook-u, ali i o novcu kojim ćete platiti i usluge agencije.

To bi značilo, da ukoliko želite da uložite oko 500 evra za reklamiranje na određenoj društvenoj mreži, internet marketing agencija će vam za planiranje i realizaciju toga uzeti još oko 100 evra. Kampanje koje se na internetu sprovode za poznate ličnosti, a posebno političare izražene su u hiljadama evra.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts