Šta je vetar

definicija vetra

Definicija značenja vetra

Najjednostavnija definicija vetra bi bila:

“Vetar je strujanje vazduha iznad Zemljine povrsine.”

Vetar nastaje usled promene temperature. Vazduh se, usled zagrevanja siri, postaje laksi I dize se uvis, a zamenjuje ga hladniji. Usled ovakvog kretanja vazduha nastaje vetar.

Postoje vetrovi koji su deo svetskog sistema vetrova I lokalni. Tamo gde je Sunceva svetlost najjaca, na Ekvatoru, pocinje stvaranje najvecih sistema vetrova. Tu se topao vazduh podize na veliku visinu I siri se prema polovima (Severnom ili Juznom). Kada predje trecinu puta do polova, opet pocinje da se hladi I pada za Zemlju. Zatim se jedan njegov deo opet vraca prema Ekvatoru (gde se opet zagreva), a drugi nastavlja svoj put prema Severnom ili Juznom polu.

sta-je-vetar-768

Vetar se opisuje pomocu pravca I brzine. Pravac podrazumeva pravac iz kog vetar duva. Na primer, istocni vetar je onaj koji duva od istoka prema zapadu, dok je zapadni onaj koji duva od zapada prema istoku. Prema brzini vetrovi se dele u 12 kategorija.

Stalnim vetrovima se nazivaju oni koji duvaju u istom pravcu tokom cele godine. Njih prekidaju povremeno lokalni vetrovi, koji duvaju iz razlicitih pravaca.

Lokalni vetrovi nastaju kada naidju hladne vazdusne mase (sa visokim pritiskom) ili tople (sa niskim pritiskom). Uglavnom ne traju dugo, nekoliko sati ili dana, pa ih opet zamenjuju stalni vetrovi.

Druga vrsta lokalnih vetrova su oni koji nastaju usled dnevnog zagrevanja ili hladjenja Zemlje. To su, recimo povetarci koji duvaju sa mora ili sa kopna. U toku dana je hladniji vetar na moru, nego na kopnu, pa se javlja morski povetarac. A nocu je situacija obrnuta I javlja se povetarac sa kopna.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts