Šta je lirika

Jedan od knjizevnih rodova, pored epike I drame, naziva se lirika.

Kratka knjizevna dela u kojima autor izrazava svoja licna, subjektivna osecanja o necemu spadaju u liriku.

Vrsta lirske pesme se odredjuje prema osnovnom, glavnom osecanju. Kako su skoro sva lirska dela u stihu, drugi naziv za liriku je: lirska poezija, odnozno lirske pesme.

Lirska pesma je kratka, nema fabulu, odnosno pricu. Osnovna karakteristika je licni dozivljaj o necemu. Reci koje se koriste u lirskoj pesmi imaju preneseno, metaforicko znacenje.

Naziv lirika vodi poreklo od instrumenta lira, jer su se uz ovaj instrument u Antickoj Grckoj pevale lirske pesme.

Narodne lirske pesme imaju u naziv zenske (prema podeli Vuka Stefanovica Karadzica). Narodne lirske pesme se dele na:

  1. mitoloskesta-je-lirika

  2. obredne

  3. obicajne

  4. ljubavne

  5. porodicne

  6. saljive

  7. rodoljubive

  8. poslenicke (pesme o radu)

Takodje, u narodnoj knjizevnosti postoje I lirsko – epske pesme u koje spadaju: balade I romanse.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts