plate u kuvajtu

Prosečna plata u Kuvajtu za 2014. godinu

plate u kuvajtuProsek plata u Kuvajtu

Država Kuvajt nalazi se na obali Persijskog zaliva. Graniči se sa Saudijskom Arabijom i Irakom. Za Kuvajt se kaže da je jedna od najmanjih, a najbogatijih zemalja na svetu.

Ima oko 3 milona stanovnika i to, čak oko 2 miliona njih su državljani drugih zemalja. Kuvajtska vlada u retkim slučajevima izdaje državljanstvo stanovnicima drugih zemalja.

Službeni jezik je arapski, ali se engleskim služi većina stanovništva Kuvajta.

Čak 10% ukupnih rezervi nafte u svetu je u vlasništvu ove zemlje. Tako da 50% Bruto Domaćeg Proizvoda (BDP) čini nafta. Takođe, nafta ima udeo od 95% u profitu od izvoza I 80% državnog budžeta.

Od privrednih grana, jedino je razvijen ribolov.

Zahvaljujući visokoj ceni nafte na tržištu, Kuvajt je pre 10-ak godina zabeležio po prvi put višak u budžetu od oko 2 milijarde američkih dolara.

Prosečna plata po stanovniku u 2005. godini u Kuvajtu je iznosila čak 22.800 $.

Važeća valuta je kuvajtski dinar. Odnos prema evru je: 1 kuvajtski dinar je 2.58 evra. Kuvajtska valuta je najvrednija moneta na svetu.

Radnu snagu čini oko 1.700.000 ljudi, od čega je samo petina domaće stanovništvo.

Prosečna mesečna zarada u Kuvajtu je od 1000 do 3000 evra. Za administrativna zanimanja, plata je u proseku 1400 evra. Zaposleni u sektoru finansija imaju zaradu oko 1700 evra mesečno, a u bankari imaju za oko 400 evra višu zaradu. Pravnici imaju najvišu zaradu i ona je oko 3000 evra mesečno.

 

Različiti bonusi za novogodišnje praznike i velike muslimanske verske praznike često iznose i po nekoliko hiljada evra za jednu porodicu.

Socijalna pomoć je oko 800 evra mesečno.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts