Šta je heraldika?

heraldikaHerladika je pomoćna istorijska nauka koja se bavi izučavanjem grbova.

Nastala je u jedanaestom veku na jedan jako zanimljiv način. Naime, vitezovi su u  bitke kretali, odeveni u oklope, tako da se nije znalo kojoj vojsci pripadaju. Tako su kraljevi počeli da prave grbove koje su vojnici nosili na oklopima, zastavama, plaštu i drugim predmetima koje su nosili u bitku. Na taj način su mogli da se razlikuju od neprijatelja i nije bilo rizika da ubiju nekog svog saborca. Pošto je vremenom nastalo mnogo grbova, bilo je jako teško zapamtiti ih sve. Zato je svaki kralj imao svog heraldičara, koji je stajao uz samog kralja tokom bitke i govorio mu čiji je čiji grb.

Iako možda deluje drugačije, heraldika ima i svoja pravila. Tako na primer, grb po pravilu mora biti jedinstven, tj, ne mogu postojati dva ista grba. Jedna institucija ( država, porodica, sportski tim…) ne može imati više grbova, već samo jedan po kome će biti prepoznata,  itd. Neki elementi grba su: čelenka, plašt, štit, držač štita, moto, postament, venac, polje….

Postoje i određena pravila za formiranje grbova, a na istom se mogu naći razne stvari: pet osnivnih boja ( mada se kasnije proširila paleta boja koje su se koristile na grbovima), životinje, mitološka bića, metali od kojih se najčešće koriste srebro i zlato, pa čak i krzna. Prve boje koje su počele da se koriste i smatrale se osnovnim su: plava, crvena, crna, lila i zelena, dok su se za krzna koristila veveričije i hermelinovo. Postoje i crno beli grbovi.

Što se podele tiče, heraldika se može podeliti na više vršta, u zavisnosti koja institucija nosi grb: na državnu, gradsku, akademsku, sportsku, oblasnu i slično.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts