Sve vreme ili svo vreme?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: sve vreme ili svo vreme?

Sve vreme ili svo vreme?
Sve vreme ili svo vreme?

Od opšte pridevske zamenice – sav/sva/sve nastao je poimeničen oblik – sve, koji se vremenom potpuno osamostalio. Ali, javila se potreba i za alternativnim oblikom – svo, koji je potreban u slučajevima kada je prisutna prava pridevska zamenica.

Npr: Milena je pojela sve. ali,

Milena je pojela svo voće.

U slučaju imenice srednjeg roda „vreme“ jedino pravilno je „sve vreme“. Međutim, postoje teorije da su pravilna oba oblika, a da je „sve vreme“ odomaćenije u narodu. Ali, gramatički, pomenuta pridevska zamenica u srednjem rodu glasi SVE, pa je pravilno: sve vreme, sve selo, sve voće. Upravo zato je i nastao alternativni oblik, jer „sve“ nije primenljivo za svaku imenicu srednjeg roda.

Kako se pravilno piše i koristi termin sve vreme u rečenicama:

  1. Znam da mi sve vreme govori laži, ali se i dalje pravim da joj verujem.
  2. Dok smo bili u pozorištu, neko je sve vreme šuškao.
  3. Zovem ga sve vreme na fiksni, ali on izgleda neće da se javi, iako znam da je kod kuće.
  4. Imate sve vreme ovoga sveta pred sobom!
  5. Deca su je sve vreme zavitlavala.
  6. Sve vreme ti govorim da to nije bitno za sastanak!
  7. Ona je sve vreme časa mislila na nešto drugo.
  8. Kapiram da se sve vreme vrtimo u krug sa tom pričom.
  9. Kako da ti dokažem da znam da je sve vreme slušala naš razgovor?
  10. Sve vreme čekam da se setiš da postojim!
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts