Priprema povrća za zamrzivač

Kako se priprema zamrzavanje?

Kao najvažnije pravilo važi:
Roba za zamrzavanje mora da sadrži svoj početni kvalitet. To se postiže brzom preradom i posebno brižljivim rukovanjem prilkom pranja, čišćenja, sitnjenja i blanširanja povrća te I brzim pakovanjem. Time se sprečavaju prirodni gubici vitamlna l razlaganje kvaliteta, čemu su podložne sve sveže žlvotne namlrnlce.

Priprema-povrca-za-zamrzivac

Koje su veličine porcije idealne?

Kod zamrzavanja nije potrebno upravljati se, kao kod uvijanja, prema formatu spremnika. Time porcije mogu bolje da se podese prema potrebi. Meso se, na primer, može tako razdeliti, kako je to uobičajeno za svežu potrošnju. Od prednosti je, međutim, da se ne biraju suviše velika pakovanja iako je moguće pakovati ravno (plosno). Tako se roba brže mrzne i može se bolje slagati. Komadi mesa ne bi trebalo da su teži od 2,5 kg. Guske i patke, razumljivo, mogu se zamrzavati u kompletu. Pakovanja voća i povrća ne bi tre- balo da prekoračuju težinu od 2 kg. Porcije ne treba da budu veće od onih koje se upotrebljavaju prilikom jednog obeda. Naime, nije preporučljivo višestruko zamrzavanje istih životnih namirnica. Na primer, špinat ne bi ni u kom slučaju smeo da se zamrzne još jednom.

Kakav mora da bude materljal za pakovanje?

Zamrznute životne namirnice moraju za vreme skladištenja biti zaštićene od razlaganja kvaliteta podesnim pakovanjem. Tako pakovanje treba da sprečava isušivanje pa zato mora dobro da zaptiva vodenu paru. Osim toga ono mora da bude dovoljno čvrsto i postojano te da se može zatvoriti na jednostavan način sa dobrim zaptivanjem. Materijal za pakovanje, koji udovoljava zahtevima sa sigurnošću, mora imati sledeće osobine: valjanost za životne namirnice, postojanost na hladnoću kao i nepropustljivost vazduha i vlage. On (materijal) dalje ne sme da odaje nikakav sopstveni mirs i ukus i mora biti neosetljiv na masti i kiseline.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts