Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: Predstavili ili pretstaviti?

Predstavili ili pretstaviti?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: Predstavili ili pretstaviti?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: Predstavili ili pretstaviti?
Predstavili ili pretstaviti?

U ovom slučaju pravilno je preDstaviti.

Razlog za to je glasovna promena, Jednačenje suglasnika po zvučnosti. Svi zvučni suglasnici imaju svoje bezvučne parnjake i ukoliko se nađu u reči, zvučni suglasnici se obezvučuju, odnosno prelaze u svoje bezvučne parnjake.

Jedan od izuzetaka je kada se iza zvučnog D nađe suglasnik S. Tada D ostaje nepromenjeno.

Kako se pravilno piše i koristi reč predstaviti u rečenicama:

  1. Vi ćete se prvi predstaviti.
  2. Važno je da se predstavimo u dobrom svetlu!
  3. Kako možeš da se ne predstaviš kada uđeš negde?
  4. Sada će vam se predstaviti đaci Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” iz Čačka.
  5. Moraš naučiti da se pravilno predstaviš!
  6. Mi ćemo na tom sajtu predstaviti samo naše nove proizvode.
  7. Naši predstavnici na tom takmičenju su bili u samom vrhu.
  8. Predstavili su vam se namlađi izvođači!
  9. Šta god da bude od tog posla, važno je da smo se predstavili na najbolji mogući način.
  10. Na kraju programa, predstavili su se sponzori.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts