Ni sa kim ili nisakim

Kako se piše pravilno ni sa kim ili nisakim?

Ni sa kim ili nisakimGramatika i pravopis srpskog jezika vrlo precizno određuju kako se ispravno kaže, to jest kako se piše odrična rečca ne. Tako je, prilično lako pronaći odgovor na pitanje kako se kaže, to jest kako se piše ispravno ni sa kim ili nisakim, ali mi ipak nećemo odmah odgovoriti. Prvo ćemo da vidimo šta vele tačno pravopis i gramatika srpskog jezika kada je u pitanju rešenje ove nedoumice.

Kada je potrebno ubaciti negaciju u izraz u kome se nalaze i zamenice, tada se negacija uvek piše odvojeno. Tako dobijamo oblike: ni sa kim, ni sa čim, ni od koga i ni na koga.

Međutim, često se u govoru može čuti nešto što znalci srpskog jezika smatraju u najmanju ruku skandaloznim, poput izraza: sa nikim, sa ničim, od nikoga, od ničega i slični, koje jednostavno ne možete ni komentarisati, uzevši u obzir da je apsolutno jasno da niti je pravilno niti je ispravno upotrebiti neki od ovih izraza.

Dakle, odgovor na pitanje kako se kaže, to jest kako se piše pravilno ni sa kim ili nisakim jeste: jedino ispravno je pisati sve rastavljeno i ni i sa i kim.

Evo i nekoliko primera, kako bismo pojasnili:

  1. Rekao si da ni sa kim ne voliš da radiš na projektu.
  2. Moj Milan se ne druži ni sa kim iz komšiluka.
  3. Ivana kaže da ni sa kim u parku ne voli da se igra.
  4. Ne volim da se poredim ni sa kim.
  5. Jednostavno, ni sa kim do sada nisam pronašao zajednički jezik.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts