S poštovanjem ili sa poštovanjem

Kako se piše pravilno s poštovanjem ili sa poštovanjem?

S postovanjem ili sa postovanjemKada budete pitali pripadnike malo starijih generacija kako se kaže, to jest kako se piše ispravno s poštovanjem ili sa poštovanjem, dobićete odgovor da je pravopis i gramatika koje su oni učili u školi bio izričit po pitanju ovoga i da se uvek pisalo s’ poštovanjem. Pa opet, jezikoznalci sada govore da je to bilo pogrešno, to jest da nije bilo pravilno koristiti apostrof.

Pravila koja danas nameće pravopis su drugačija. Pa tako, u ovom izrazu govorimo o predlogu s ili sa i imenici poštovanje. A pravilno je da ukoliko se jednoslovni predlog s ili k nađe ispred reči koja počinje nekim slovom koje bi se u izgovoru stopilo sa predlogom, onda je pravilno koristiti sa ili ka. Da ne bismo izgovarali, recimo pita s spanaćem, jer bi se tada ova dva s stopila, pa bi se čulo samo pita spanaćem…u tom slučaju je ispravno reći pita sa spanaćem.

U principu, smatra se pravilnim i s poštovanjem i sa poštovanjem, s tim što je za nijansu više pravilno reći s poštovanjem, prosto zato što nema stapanja suglasnika s i početnog suglasnika reči poštovanje. I naravno, pravilno je da se piše bez apostofa. Ali, u svakom slučaju nećete pogrešiti ako napišete s poštovanjem ili sa poštovanjem.

Evo i nekoliko primera:

  1. Moraš joj prići sa poštovanjem prema njenim godinama.
  2. Dete koje raste s poštovanjem, uči se da poštuje druge.
  3. Došao sam s poštovanjem prema vašoj tradiciji.
  4. S poštovanjem prema Vašim odlukama, ali ipak mislim da sada niste u pravu.
  5. Unapred Vam hvala na odgovoru! S Poštovanjem, Jelena Ninković
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts