Kod kuce ili kuci

Kod kuće ili kući?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: kod kuće ili kući?

Kod kuce ili kuci
Kod kuce ili kuci?

Termini kući i kod kuće su pravilni, ali u različitom kontekstu.
Dakle, kući je oblik dativa, padeža kretanja, pa se njime ni u kom slučaju ne može iskazivati mirovanje. Zato se kaže idem kući, ali nikako kući sam.

A, sa druge strane kada želimo da iskažemo mesto gde se nalazimo, pomoću lokativa, onda upotrebljavamo termin kod kuće sam.

Kako se pravilno piše i koristi kod kuće ili kući u rečenicama:

  1. Mama, trenutno sam kod drugara, a nadam se da ću kod kuće biti za sat vremena.
  2. Krenuo sam kući pre pet minuta. Trebalo bi da budem kod kuće za tri sata.
  3. Kod kuće te čeka tata.
  4. Iako ponekad mislim drugačije, najlepše mi je kod kuće.
  5. Kod kuće smo bili do malopre, sad smo krenuli u bioskop.
  6. Pomisli samo kako bi se osećala da znaš da te kod kuće ne čeka niko.
  7. Sveska mi je ostala kod kuće.
  8. Milena je i danas kod kuće, jer se još uvek ne oseća dobro.
  9. Petar je pravio žurku kod kuće.
  10. Baš sam se relaksirala kad sam poslednji put ostala sama kod kuće.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts