Dosad ili do sad

Dosad ili do sadČesto se zbunjujemo oko toga kako se piše pravilno prilog dosad ili do sad. Mada, u principu nema baš mnogo razloga za zbunjivanje, ukoliko znate šta kaže gramatika, odnosno pravopis srpskog jezika.
Pa, da pokušamo da pojasnimo. Naime, prilog dosad ili do sad je sačinjen od predloga “ do “ i priloga “ sada „.

Predlog “ do “ nema sopstveni akcenat, pa u pojedinim slučajevima čini akcenatsku celinu sa rečju uz koju se nalazi u rečenici. Često se, međutim događa da u slučaju dosad ili do sad akcenat sa priloga “ sad „, odnosno “ sada “ pređe na predlog “ do „. U tom slučaju je pravilno pisati ih sastavljeno.

Kako se piše pravilno dosad ili do sad?

Na osnovu svega navedenog, da izvedemo zaključak kako se piše pravilno, odnosno kako se kaže pravilno dosad ili do sad.
Gramatika i pravopis srpskog jezika vele da je pravilno i jedno i drugo, odnosno i odvojeno i sastavljeno, a sve zavisi od akcenta.
Ukoliko je akcenat na prilogu “ sad „, odnosno “ sada “ pravilno je pisati ih rastavljeno, a u slučajevima kada akcenat sa priloga “ sad “ prelazi na predlog “ do “ pišu se sastavljeno.

Evo i nekoliko primera koji bi trebalo da vam pojasne kako se kaže, odnosno kako se piše pravilno dosad ili do sad:

1. Do sad sam vam gledao kroz prste, ali na sledećem kontrolnom neće biti tako!
2. I dosad sam išao peške na posao.
3. Kako si do sad mogao da gledaš tu seriju ?
4. Neverovatno je da ti se do sada nije smučilo da ogovaraš prijatelje!
5. Objavljena dosada neobjavljivana knjiga čuvenog svetskog pisca.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts