Doći ću ili doćiću

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: Doći ću ili doćiću

Doci cu ili docicuUvek ista nedoumica: da li se piše doćí ću ili doćiću? Pa, da pokušamo da je razrešimo…

Gramatičko pravilo srpskog jezika kaže: glagoli koji se u infinitivu završavaju na – ći, poput: seći, doći, reći, peći i sličnih se u futuru uvek pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti.

Tako dobijamo da je pravilno napisati: doći ću, ali i: seći ću, reći ću, peći ću…

Kako se pravilno piše i koristi reč doći ću u rečenicama:

  1. Doći ću ti u snovima, da ti ukradem poljupce!
  2. Mislim da treba da kreneš da ne bi zakasnila. Doći ću za tobom, ne brini.
  3. Hoćeš li da dođeš kod mene na rođendan? Doći ću sigurno, samo nisam sigurna da li ću stići na vreme.
  4. Nisam stigao danas da ti donesem sve što si tražila. Doći ću sutra posle posla kod tebe.
  5. Doći ću sa psom, ako ti to ne smeta?
  6. Doći ću ujutru, obećavam ti!
  7. Sutra posle ručka, doći ću po tebe i tvoju mamu.
  8. U svakom slučaju, doći ću sutra, jer moram da ti pokažem taj zadatak, pošto ne mogu da ti objasnim preko telefona.
  9. Ne znam kako da ti kažem, ali doći ću sa drugarom koji se tebi baš i ne sviđa.
  10. Doći ću sigurno da ih vidim, samo da završim posao.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts