Najstarije novine u Srbiji

Politika – Najstarije novine u Srbiji

Istorijat

„Politika” je danas najstariji dnevni list u Srbiji i ne samo u Srbiji nego i u celoj bivšoj Jugoslaviji.

„Politika” je počela da izlazi januara 1904. godine i štampana je do 1915. godine. Štampaše je nastavljeno 1919. List je redovno izlazio do okupacije 1941. godine. Posle oslobođenja Beograda 1944. godine nastavljeno je njeno štampanje. Danas spada medju najpopularnije dnvene listove u Srbiji.

List su vodili njegovi osnivači Vladislav i Darko Ribnikar (poginuli u prvom svetskom ratu 1914.), Slobodan Ribnikar i Vladislav Sl. Ribnikar (1900—1955.). Uspeli su da okupe znatan broj uglednih saradnika, tako da su se na stranama „Politike” od osnivanja do danas pojavljivala „stalno ili povremeno najistaknutija imena našeg novinarstva, književnosti i kulture uopšte”.

Najstarije novine u Srbiji
Najstarije novine u Srbiji

U okviru „Politike” izlazi već niz godina nedeljni „Politikin zabavnik” (od 1935.), a u novije vreme NIN, „Ilustrovana politika” i „Bazar”.

Palata izdavačkog preduzeća „Politika” nalazi se u Makedonskoj ulici (br. 29). Projekte za ovu palatu sa fasadom od belog mermera i preeovavog aluminijuma izradili su arhitekti Uglješa Bogunović i Slobodan Janjić.

Adresa

Makedonska 29, 11000 Beograd,Srbija

Kontakt

Telefon: 011/3373-111 Fax: 011/3373-419

Mapa


Прикажи већу мапу

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts