Muzej ilegalnih partijskih stamparija

Muzej je otvoren 1. maja 1950.

Muzej je zatvoren u avgustu 2000 godine

Muzej je smešten u zgradi koja je podignuta 1941. godine za potrebe već osnovane ilegalne štamparije CK KPJ. Planove za ovu zgradu izradili su partijski aktivisti. Montiranje mašina izveli su grafički radnici i članovi KPJ Branko Đonović i Slobodan Jović, koji su u štampariji radili sve do 31. avgusta 1943. godine, kada su se u čitav ovaj kraj kao i u ovu zgradu doselili nemački oficiri koji nisu otkrili da se u njoj nalaze tajne prostorije sa štamparijom.

Za dve godine rada ovde su štampani mnogi proglasi Partije, knjige (Istorija SKP/b, Pitanja lenjinizma), brošure, listovi (Proleter), razni ilegalni formulari, prvi brojevi Biltena Glavnog, kasnije Vrhovnog štaba NOV i POJ i dr.

Muzej ilegalnih partijskih stamparija

U izložbenim prostorijama nalaze se predmeti koji gtrikazuju rad ove i ostalih ilegalnih partijskih štamparija u Beogradu: mašine, matrice, slova, štamparska boja, primerci štampe, mala biblioteka, radio-aparat, radni mantili, bombe, revolveri itd.

U muzeju je prikazan i rad onih koji su radili u tim štamparijama; naročito slagača, narodnih heroja Branka Đonovića i Slobodana Jovića, koji

Adtresa: Banjički venac 12 11000 Beograd

Kontakt: 011/266-4643

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts