Skupština grada Beograda

Istorija

Zgrada „Starog dvora” ubraja se u najznačajnija arhitektonska dela Beograda s kraja XIX veka. Sagrađena je po projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog 1881-82. godine u eklektičkoj arhitekturi italijanske renesanse koja je oživljena antičkim motivima: karijatidama na lođama i terasama, dorskim i rimskim stubovima, grifonima i drutim ukrasima.

U velikoj dvorani ove palate abdicirao je 1889. godine kralj Milan u korist sina Aleksandra Obrenovića. Posle prvog svetskog rata u istoj dvorani održavane su od 1919-1920. godine sednice predstavništva – privremenog parlamenta Kraljevine Srba, Hrvaga i Slovenaca.

Prilikom bombardovanja Beograda 1941. godine „Stari dvor” bio je teško oštećen. Posle oslobođenja zgrada je obnovljena. Tada je dodata nova fasada i novi svečani ulaz prema Bulevaru revolucije.

Posle oslobođenja u zgradi se nalazio Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, a zatim Savezno izvršno veće. Sada se u zgradi nalazi Skupština grada Beograda.

Pored ove palate nalazi se zgrada nekadašnjeg „Novog dvora”. Građenje „Novog dvora” počelo je pred prvi svetski rat prema planovima arhitekte Stojana Titelbaha. Gradnja je završena posle prvog svetskog rata.

Posle ovog rata izvršena je spoljna i unutrašnja adaptacija zgrade i uređena je svečana sala.

Zgrada sada pripada Skupštini Republike Srbije.

Adresa

2 Dragoslava Jovanovića, Beograd 11000

Kontakt telefoni

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678
www.beograd.rs

Kabinet predsednika Skupštine grada
Dragoslava Jovanovića 2, 3229-915, 3229-753

GRADONAČELNIK
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678

Kabinet Gradonačelnika
Dragoslava Jovanovića 2, 3246-764, 3229-787

Kabinet zamenika gradonačelnika
Dragoslava Jovanovića 2, 3216-393

GRADSKO VEĆE
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678

GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Tiršova 3, 3610-157

ZAŠTITNIK GRAĐANA
Kosovska 17/I, 3240-394

GRADSKA UPRAVA
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
27. marta 43-45, centrala: 3227-241, 3309-000
Kraljice Marije 1
Tiršova 1, centrala: 2688-655, 3605-600
Masarikova 5, centrala: 3616-190
Makenzijeva 31, centrala: 2453-142

SLUŽBA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
Kraljice Marije 1/IV
Direktor, 7157-425
Zamenik, 7157-425

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
Sekretar, 3229-767
Zamenik, 3232-541

UPRAVA JAVNIH PRIHODA
Direktor, tel. 3216-497

UPRAVA ZA TREZOR
Direktor, 3216-276

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
Kraljice Marije 1/VIII-X
Sekretar, 7157-212
Zmenik, 7157-212

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE LEGALIZACIJE OBJEKATA
Kraljice Marije 1/XVI
Sekretar, 7157-546
Zamenik, 7157-547

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
Kraljice Marije 1/XIII-XIV
Sekretar, 7157-278
Zamenik 7157-277

UPRAVA ZA ENERGETIKU
Direktor, 7157-276

UPRAVA ZA VODE
Direktor, 7157-331

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, GRAĐEVINSKU I URBANISTIČKU INSPEKCIJU
27. marta 43-45, centrala: 3227-241
Sekretar, 2750-237
Zamenik, 3292-427

UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Direktor, 2750-237

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ
27. marta 43-45, centrala 3227-241, 3309-000
Sekretar, 2754-933
Zamenik, 3226-635

DIREKCIJA ZA PUTEVE
Direktor, 3222-993

DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ
Direktor, 3309-153

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
27. marta 43-45, centrala: 3227-241, 3309-000
Sekretar, 3226-106
Zamenik, 3226-106

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Kraljice Marije 1/XVII
Sekretar, 7157-369,
Zamenik,7157-369

UPRAVA ZA CENE
Direktor, 7157-387

DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Direktor, 7157-388

SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU
Kraljice Marije 1/XVII
Direktor, 7157-394

SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Kraljice Marije 1/VI
Sekretar, 7157-522
Zamenik, 7157-522

SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE I DEČJU ZAŠTITU
Kraljice Marije 1/XVIII
Sekretar, 7157-019
Zamenik, 7157-019

SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Kraljice Marije 1/XI
Aca Kovačević, sekretar, 7157-440

SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
Kraljice Marije 1/XII
Sekretar, 7157-480
Zamenik, 7157-477

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
27. marta 43-45, centrala: 3309-092, 3309-093, 3309-094
Sekretar, 3309-085
Zamenik, 3309-085

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
27. marta 43-45, centrala: 3227-241, 3309-000
Sekretar, 2753-459
Zamenik, 2753-459

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU
Kraljice Marije 1/V
Sekretar, 7157-038
Zamenik , 7157-365

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I PROPISE
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678
Direktor, 3241-909
Zamenik, 3216-246

SLUŽBA ZA INFORMISANjE
Kraljice Marije 1/XI
Direktor, 7157-453

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
Kraljice Marije 1/III
Direktor, 7157-411
Zamenik, 7157-411

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJE I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA
Tiršova 1/IV, centrala 3605-600
Direktor, 3605-609
Zamenik, 3605-609

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU
Kraljice Marije 1/XII
Direktor, 3376-701

KOMUNALNA POLICIJA
Makenzijeva 31, centrala: 2453-142
Načelnik, 2430-102

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
Masarikova 5/X
Direktor, 3061-491

AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA BEOGRADA
Kraljice Marije 1/XIX
Direktor, 7157-006

AGENCIJA ZA BUDžETSKU INSPEKCIJU
Kraljice Marije 1/VI
Direktor, 7157-135
Zamenik, 7157-135

AGENCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I SARADNjU SA UDRUŽENjIMA
Kraljice Marije 1/XIX
Direktor, 7157-361
Zamenik, 7157-361

AGENCIJA ZA INVESTICIJE I STANOVANjE
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
Direktor, 3216-309
Zamenik, 3216-379

KANCELARIJA ZA MLADE
Kraljice Marije 1/XIX
Direktor, 7157-351, 7157-353

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU
Tiršova 1, centrala: 2688-655, 3605-600
Direktor, 3605-611
Zamenik, 3605-611

Mapa


Прикажи већу мапу

Slike zgrade Skupštine grada Beograda – Foto galerija

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts