Azanja – Istorija sela, slike i korisne adrese i telefoni

Azanja je varošica smeštena zapadno od puta Smederevska Palanka – Smederevo, na nadmorskoj visini od 160 m. Prostor na kome je podignuta zove se Pinosavska površ. Glavni njen deo, tzv. „Čaršija’’, nalazi se baš pored spomenutog druma. Tu su se već odavna nalazili sudnica, škola, crkva, apoteka, više kafana, dućani i privatne kuće. Od te „Čaršije” cela Azanja i počela se razvijati.

Broj stanovnika

Prema poslednjem popisu varošica je imala oko 4.700 stanovnika.

Istorijat i zanimljivosti

Azanja je starije seosko naselje. Na njenom groblju nalaženi su doskora spomenici iz XVIII veka. Iako selo, ona je još sredinom prošloga veka imala oko 600 poreskih glava, koliko tada nisu imala ni neka sreska, pa ni okružna mesta u Srbiji.

U plodnome Pomoravlju, čija su se sela i ranije isticala relativno znatnom nastanjenošću, Azanja je već krajem devetnajstog veka važila za najveće selo u Srbiji. Ali je tek posle prvog svetskog rata proglašena za varošicu.

Pored glavnog naselja postoji i zaselak Kamenac, a na severoistoku zaselak Vlaški Do. Po predanju na mestu zaseoka Vlaški Do nalazila se nekada turska mezulana na takozvanom „Carigradskom drumu”. Taj zaselak počeo se razvijati od osamdesetih godina prošloga veka.

Udaljenost od Beograda

Od Beograda Azanja je udaljena 73km

Pošta

Adresa: Milije Batinića 3, Azanja
Kontakt telefon: 026 401 220
Radno vreme: 07.00-14.00h
Poštanski broj: 11423

Autobuska stanica

Adresa: Azanja BB
Kontakt telefon: 026 401212

Dom zdravlja

Adresa: Azanja BB
Kontakt telefon: 026 401307

Mesna zajednica

Adresa: Azanja BB
Kontakt telefon: 026 301 021

Karta – Google mapa

Slike najvećeg sela u Srbiji pedesetih godina prošlog veka

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts