Pogledajte neobične ledene figure

Zima je vreme kada se pruža posebna mogućnost za izražavanje kreativnosti onih koji kao materijal koriste led ili sneg.

Inspiraciju ne nalaze samo u motivima koji su u vezi sa zimom, već i u mnogim drugim stvarima. Postoje i brojni festivali širom sveta na kojima se izlažu ova prava mala remek dela. Čuvaju se u posebnim uslovima kako bi eksponati duže trajali.

Ako umete da napravite tek običnog Sneška Belića, pogledajte ova originalna dela, moždadobijete neku novu ideju.

ledene figure

Da je ova kočija Pepeljugina, ne bi izdržala ni do ponoći!

figure od leda

Može da se svira… U termo rukavicama…

neobicne figure

Ljubav koja ledi srca!

led5

Ar tu di tu i Tri Pi o brrrr…

led6

U publici je zavladala ledena tišina…

led7

Zabavni park za pamćenje

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts