Sve prednosti melanholičnog temparamenta

Melanholičan temperament

Ukoliko je Vama draga osoba melanholčnog karaktera, ali ukoliko ste i sami ta osoba, verovatno ste se bar ponekad zapitali da li će u svetu ubrzanog napretka tehnologije i komercijalne kulture usmerene ka globalnom tržištu ona moći da sačuva ili izgradi sebi povoljan dom.

Međutim, njihova priroda im je osigurala i neke jako dobre zaštitne mehanizme. Evo koje su sve njihove prednosti i zbog čega bi se bar ponekad trebali ugledati na njih:

Melanholican temperament

1) Melanholik je humanitarni borc!

On je obziran, saosećajan, sklon razmišljanju. Njega kao da nijedno materijalno dobro ne može zadovoljiti. Duboko ga potresaju nepravde. Budući da saoseća sa čovečanstvom po pitanju pravde i pravednosti, njegov ga idealizam može posvetiti humanitarnim akcijama.

2) On stalno čita!

Tek neznatan broj ljudi iz njegove okoline mu može zaokupiti pažnju i učiniti da on poveruje kako ljudsko biće može biti savršeno. Ali zbog vrlo intenzivne predstave koju ima o savršenome, njegovi postupci su racionalnije izvođeni; zasnovani na uvidu u celishodnost nekog problema.

3) On ukazuje na greške i nepravde!

Tamo gde drugi temperamenti (kolerik, npr.) vide iazazove, melanholik vidi probleme. Njega mogu blokirati vrlo trivijalne stvari, ali interesantno je da on vrlo sposoban izvući se iz krize, dostojanstveno i samouvereno. Razlog tome bi mogao biti što melanholik vodi svoju svakodnevicu, konstantno očekujući kako bi ona mogla biti mnogo gora.

4) On je odličan prijatelj!

Melanholik gradi socijalne odnose vrlo polako i rezervisano; pri sklapanju odnosa su rezervisani i vole kada ih drugi ostavljaju na miru. No kada jednom izgrade neki odnos, verni su i iskreni.

5) Melanholik ima jaku volju spojenu s talentom i snagom!

Ono što njemu u komunikativnim veštinama nedostaje jesu entuzijazam i snaga, ali ne zato što sam nije entuzijazist ili zato što je slab, već zato što on ne ume uliti drugim ljudima volju. On je loš u izgradnji tima i podizanju motivacije.

Njegov  temperament predstavlja veliku prednost u svakom radu koji zahteva preciznost, doslednost, organizaciju i duboku analizu.

6) Melanholik je dobar duhovni vođa!

Njegov snažni unutrašnji život mu pomaže da dosegne radost i mir. Melanholik mora naučiti da postavlja razborite ciljeve, da brine o očuvanju svoga zdravlja te da brine o svojim ljudskim potrebama i donosi konačne duhovne odluke.

7) On razmatra svaki razlog za i protiv nečega!

Mnogi melanholici su postali reformatori, mistici, teolozi, pisci, pesnici… On razume i ceni misteriju i dubinu života.

Za melanholični temperament dato je dobro predviđanje u Bibliji:

’’Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!’’

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts