Kako zaštititi stan od vlage i požara

Zaštita od vlage

Vlaga može prodirati u zgradu spolja, odozgo ili odozdo, kao i iznutra, na defektnim mestima instalacije vodovoda ili kanalizacije. Međutim, od svih puteva za ulaz vlage u zgradu najčešći je i po zgradu najopasniji onaj preko zidova temelja i podruma. Protiv ulaženja vlage iz zemljišta preko temeljnih zidova i podruma treba preduzeti potrebne zaštitne mere još pri samom građenju, jer se ta vlaga ne može na jednostavan i ekonomičan način potpuno suzbiti. Protiv nje se izvodi tzv. horizontalna i vertikalna izolacija.

Horizontalna izolacija sprečava širenje vlage u vertikalnom smeru u zidovima i podovima. Polaže se neposredno ispod zidova prizemlja i čitavog poda prizemlja, ako nema podruma. Ako i podrumski prostor treba da posluži za magaciniranje kakvog osetljivog materijala, onda se horizontalna izolacija mora postaviti i ispod čitavog poda podruma.

Vertikalna izolacija treba da spreči prodiranje Vlage u podrumske zidove za strane, iz zemljišta. Ona se postavlja na spoljnu stranu zida ili u polovini debljine zida u vertikalnom smeru. Sa spoljne strane zid treba premazati bitumenom, a u sam zid se stavlja bitumenska izolaciona terisana hartija.

VIDEO: Sredstvo za zaštitu zidova od vlage

Zaštita od dima i požara

Sve stambene prostorije moraju biti zaštićene od dima i požara. Odvođenje vrelih gasova i dima iz ložišta u slobodnu atmosferu mora biti takvo da oni na svom putu kroz zgradu ne mogu prouzrokovati požar niti druge štete u higijenskom pogledu.

Dimnjaci moraju biti zidani od cigle ili kakvog drugog protiv vatre otpornog materijala.

Spojnice kod zidanih dimnjaka moraju biti dobro ispunjene malterom, a unutrašnja i spoljna strana savesno izmalterisane.

VIDEO: Sredstvo za zaštitu drvenih konstrukcija od požara

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts