Zanimljivo upustvo za prepoznavanje stila poznatih slikara

Kao što znamo, ili ne znamo, svaki umetnik raspolaže ličnim stilom koji je proizvod umetnikove spoznaje sveta u kojem on egzistira i stvara, a o kojem svakodnevno stičenovu  misao ili utisak podložan umetničkoj interpretaciji; te ekspresije uslovljene njegovim psiho-fizičkim bićem. Zbog toga svaki umetnik, bio on veliki ili mali, sličan je sebi u svome delu, iako ne mora biti sličan svetu pojavnosti.

Možda ste zapazili jednu karakteristiku intelektualnog staleža: da odlično poznaje svako umetničko delo i njegovog autora. Za takvo poznavanje je sem stalne izloženosti umetnosti potrebna i velika ljubav, ali ukoliko se ne ubrajate u navedene poznavaoce, a želite izbeći da se obrukate u nekome društvu na koje želite da ostavite utisak obrazovane osobe, sažeto i prevashodno zanimljivo upustvo za prepoznavanje stila poznatih slikara koje od nedavno kruži internetom je pravo štivo za vas.

Rubens

→Ako svi imaju ogromna dupeta to je Rubens

Karavadjo

→Ako svi muškarci izgledaju kao ne baš lepe žene kovrdžave kose to je Karavađo

Pikaso

→Ako svima nešto ozbiljno fali to je Pikaso

Dali

→Ako sve izgleda kao da ste probali magične pečurke to je Dali

Van Dajk

→Ako svi izgledaju kao Vladimir Putin to je Van Dajk

Bosh

→Ako na slici ima gomila sitnih detalja to je Boš

Rembrant

→Ako svi izgledaju kao hobiti osvetljeni svećom to je Rembrant

Mikelandjelo

→Ako su svi lepi, goli i zgodni to je Mikelanđelo

Dega

→Ako vidite balerinu to je Dega

El Greko

→Ako su kontrast i oštrina pojačani do maksimuma to je El Greko

Frida

→Ako su svuda devojke s jednom obrvom to je Frida

Mone

→Ako vidite fleku to je Mone

Renoar

→Ako vidite fleku i srećne ljude na pikniku to je Renoar

Mane

→Ako vidite fleku i nesrećne ljude na pikniku to je Mane

Mondrian

→Ako su tu Excell tabele obojene u crvenu i plavu to je Mondrian

PJ

→Ako su slike velike najmanje 3 metra i imaju epske istorijske scene to je Paja Jovanović

Tapi

→Ako sve izgleda kao mnogo dobra fotografija to je Tapi

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts