Orlovi rano lete, Branko Ćopić

Autor: Branko Ćopić
Književni rod: epika
Književna vrsta: roman

Tema i ideja lektire

Osnovna tema lektire “ Orlovi rano lete “ je odrastanje grupe dečaka i njihovo prerano sazrevanje.

A simbolika naslova ukazuje na ideju dela… U srprskoj narodnoj tradiciji ptica orao je simbol hrabrosti i slobode. Aludirajući na dečake o kojima govori, pisac ih smatra orlovima koji su silom prilika morali rano da polete, odnono odrastu, što kaže naš narod “ preko noći “.

Mesto i vreme radnje

Radnja romana “ Orlovi rano lete “ se odvija u Bosanskoj krajini, tačnije u selu Lipovo u prvim ratnim godinama ( kraj 1940. i početak 1941. ).

Analiza lektire „Orlovi rano lete“

Inspiraciju za roman “ Orlovi rano lete “ koji ima dva dela, Branko Ćopić je našao u stvarnim događajima koji su obeležili njegovo detinjstvo i školovanje. Poznato je da je i sam pisac imao strogu učiteljicu, koja je ovekovečena u liku drskog učitelja, a takođe je on sa svojim drugovima odlazio u šumu, ne bi li se sakrili od stroge učiteljice. Kada se saznalo da deca imaju logor u šumi i da odlaze tamo umesto u školu, roditelji i rođaci su krenuli u potragu za njima, a među njima i stric Branka Ćopića, Nikola.
Lektira “ Orlovi rano lete “ počinje opisom mesta gde se odvija najveći deo radnje, Prokinog gaja. Reč je o šumi, koja je udaljena oko sat hoda od obližnje planine i u kojoj se nalazi grob nekadašnjeg junaka, hrabrog hajduka Jovačeta. Mesto gde se deca okupljaju je zaravan u Prokinom gaju, koju nazivaju Tepsija.

Zaplet radnje lektire “ Orlovi rano lete “ nastaje sa dolaskom novog učitelja Orlovi rano lete, Branko copicu Lipovo. Đaci su pre njega imali dobru učiteljicu, Lanu. A učitelj ubrzo dobija pogrdan naziv – Paprika, jer je imao nos kao paprika. Iako mu je nadimak smislio dečak koga svi zovu Stric, krivicu na sebe preuzima najhrabriji među njima, Jovanče, koji je čukunuk pomenutog hajduka. Dečaci odlučuju da se odmetnu u hajduke, misleći da će tako izbeći grdnju i batine učitelja i odlaze u Prokin gaj, gde se na grobu hajduka Jovančeta zaklinju na međusobnu vernost i da neće odati mesto sastajanja. Počinju da grade logor u kome borave za vreme nastave.

Kada je uspela da otkrije logor, posle brojnih rasprava im se pridružuje i jedna devojčica, po imenu Lunja.

Lukavi poljar po imenu Lijan, takođe uspeva da otkrijelogor, te počinje da ih uhodi. Vrlo je zanimljiva scena kada roditelji uspevaju da pronađu logor, a mladi hajduci, želeći da e odbrane počinju da ih gađaju krompirima.
Na kraju prvog dela romana, svi su ponovo u školi, jer je zima, a i vrća im se omiljena učiteljica…Družina čeka proleće…

Drugi deo romana “ Orlovi rano lete “, Branka Ćopića počinje scenom u kojoj im učiteljica čita vest da je Beograd bombardovan i da je počeo rat. Nikoletina Bursać, koji ih je štitio, odlazi u rat i tada se završava period bezbrižnog detinjstva i za članove družine.

Dečaci se trude na sve načine da pomognu partizanima i u tome mahom i uspevaju. Upozoravaju seljane o približavanju ustaša, a postaju i kuriri, jer najmanje privlače pažnju neprijatelja.

Lektira “ Orlovi rano lete “ se završava njihovim odlaskom u rat, kome prethodi dogovor da se po završetku rata nađu u Prokinom gaju i da pričaju o ostalima, koji nisu preživeli rat.

Prepričano delo „Orlovi rano lete“ za pismeni sastav

U romanu “ Orlovi rano lete “, Branko Ćopić opsiuje grupu dečaka, učenika četvrtog razreda i njihove dogodovštine. Početak romana je obeležen njihovim bezbrižnim odrastanjem u bosanskom selu Lipovu. Problemi nastaju kada njihova omiljena učiteljica po imenu Lana odlazi, a zamenjuje je vrlo loš učitelj – pijanica, koji je po kazni premešten u njihovo selo. On ih surovo kažnjava i tuče, a deca mu nadevaju pogrdni nadimak.

Ubrzo ta grupa dečaka odlučuje da napusti školu i odmetne se u hajduke: prave logor u Prokinom gaju i zaklinju se na vernost i čuvanje tajni. Pridružuje im se i jedna devojčica.

Roditelji otkrivaju njihovo skrovište, te dečaci bivaju prinuđeni da nastave da idu u školu. Vraća im se učiteljica…

U drugom delu romana “ Orlovi rano lete “ je opisan početak Drugog svetskog rata i događaji koji su se odvijali u selu tada. Dečaci pokušavaju da pomognu meštanima na razne načine, ali i partizanima.
Roman se zadržava njihovim odlaskom u rat i obećanjem da će se po završetku rata sastati u Prokinom gaju.

Prepričavanje romana “ Orlovi rano lete “ do u detalje gotovo da nije izvodljivo, jer je opisano zaista mnogo događaja. Zato je, naravno uvek preporučljivije pročitati delo, a posebno ukoliko pišete sastav iz srpskog jezika na temu lektire “ Orlovi rano lete “.

Glavni likovi lektire „Orlovi rano lete“

U romanu “ Orlovi rano lete “ je prisutan veliki broj likova, a glavni su svakako članovi družine i to:

Jovanče ( harambaša družine, unuk hrabrog hajduka Jovanče, na čijem se grobu dečaci zaklinju na vernost, najhrabriji među njima, uvek spreman da pomogne drugovima ),

Stric ( brat od strica Nikoletine Bursaća, pravo ime mu je Stevo, ali zbog svoje visine dobija nadimak Stric ),

Lazar Mačak ( najbolji majstor među dečacima, nadimak je dobio baš zato što voli da istražuje ),

Đoko Potrk ( najbrži u družini, pa otuda i nadimak, glavni pesnik među dečacima),

Lunja ( jedina devojčica u grupi, potajno je zaljubljena u Strica ),
A tu su još i: Nik Ćulibrk, Vanjka Široki i Nikolica s prikolicom.

Film „Orlovi rano lete“

Lektira “ Orlovi rano lete “, Branka Ćopića je i ekranizovana…

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts