Nepravilnosti i pozajmljenice koje kvare naš književni jezik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su varvarizmi?

VARVARIZMI (od reči varvarin što znači tudjinac)

Varvarizmi su reči pozajmljene iz drugih jezika koje ponekad upotrebljavamo umesto naših reči. Najčešći varvarizmi u našem jeziku su turcizmi, germanizmi i italijanizmi.Primeri:

 • avlija – dvorište
 • adet – običaj
 • pendzer – prozor
 • odzak – dimnjak
 • firanga – zavesa
 • randevu – sastanak
 • fah – struka
 • fruštuk – doručak
 • šloser – bravar
 • špic – vrh
 • familija – porodica
 • tišler – stolar
 • treger – nosač
 • šuster – obućar
 • friško – sveže
 • luftirati – vetriti
 • šparati – čuvati
 • plajvaz – olovka
 • kuražan – hrabar
 • rola – uloga
 • šnajder – krojač

NAPOMENA: Varvarizmi su i pogrešno gradjene rečenice

Primeri:

 • On je sebi dao za pravo. (Smatrao je da je u pravu)
 • Otišao je bez da nas je pogledao. (Otišao je ne pogledavši nas)

Nepravilnosti i pozajmljenice

Šta su provincijalizmi?

PROVINCIJALIZMI su reči iz pojedinih krajeva naše jezičke teritorije koje upotrebljavamo umesto književne leksike.

Primeri:

 • lojze – vinograd
 • trganje – berba
 • dzam – staklo
 • srča – staklo
 • ura – sat
 • dzivdzan – vrabac
 • šor – ulica
 • grne – zemljani lonac

Ako se u književnom delu želi i jezički portretisati neki karakter (lik), onda su provincijalizmi i varvarizmi dozvoljeni. Tada govorimo o sintetičnosti književnog jezika. Naći ćemo ih u delima Stankovića, Ćipika, Ignjatovića i drugih pisaca.

Šta su neologizmi?

NEOLOGIZMI su novosagradjene reči koje nisu u duhu našeg književnog jezika. Stvorili su ih intelektualci da bi njime zamenili varvarizme ili tudje reči kako bi označili nove pojmove našimjezikom. U stvari, treba uvek uzeti stranu reč, ako nemamo našu, kojom ćemo označiti neki naučni termin, što je bio i Vukov savet. Ako su neologizmi u duhu našeg jezika , onda ih prihvatamo kao domaće reči: AVNOJ, Tanjug, Jugopapir, jugodent… Ako su neologizmi rdjavo stvoreni i nisu u duhu našeg jezika, onda ih zamenjujemo našim leksičkim jedinicama.

Primeri:

 • Velegrad – veliki grad
 • velevlast – velika sila
 • palidrvce – žižica
 • letelica – avion

Šta su arhaizmi?

ARHAIZMI su zastarele reči umesto kojih danas imamo nove, modernije i sadržanije.

Primeri:

 • knjiga – pismo
 • sočinitelj – autor
 • pečatati – štampati
 • otečestvo – otadzbina
 • polza – korist
 • leto – godina
 • pismenica – gramatika
 • ćesar – car
 • alas – ribar

Ako pisac želi da oživi minule epohe, pored ostalih književnih postupaka, on će to učiniti i upotrebom arhaizama. U tom slučaju, arhaizmi se ne uzimaju kao greške protiv čistote književnog jezika.

Šta je pleonazam?

PLEONAZAM (suvišno nagomilavanje reči istog značenja)

Primeri:

Siromah prosjak, malo dete, stara baba, hrabar junak, sedi dole, vrati se nazad, prvi počeci, često puta…(treba: prosjak, beba, starica, heroj, sedi, vrati se, počeci, često…)

Šta je tautologija?

TAUTOLOGIJA (ponavljanje iste misli u rečenici istim ili različitim rečima)

Primeri:

 • On ima običaj obično da kaže.
 • Uzmimo, na primer, ovaj primer.
 • Video sam sopstvenim očima.
 • Moj muž stari s godinama.
 • Najbolji način da se kaže istina je – ne lagati.

Šta je amfibolija?

AMFIBOLIJA (dvosmislenost koja nastaje zbog upotrebe reči sa više značenja, tako da se ne razaznaje koje je značenje uzeto u rečenici).

Primeri:

 • Poštujem ga više od vas. (Nije jasno da li ja njega poštujem više nego što ga vi poštujete ili ga poštujem više nego što vas poštujem).
 • Borio se s Nemcima do kraja rata ( Ne znamo da li se borio na strani Nemaca do kraja rata ili se do kraja rata borio protiv Nemaca).
 • Brat mi je slomio ruku. (Ne znamo da li je slomio moju ruku ili svoju).
Share.

5 Comments

 1. Lepo objašnjeno, ali malo dete i stara baba nisu nikakvi pleonazmi pobogu! Baba tehnički može da se postane i u 30 godina, dete pogotovo može biti kako malo, tako i veliko po starosti, a isti pridevi se mogu upotrebiti i u smislu fizičke veličine pa ćemo čak i za neku bebu reći da je jako mala ili pak ogromna. Čak ni upotrebiti prideve majušna, sićušna i sl. uz imenicu beba nije pleonazam, jer se baš to želi reći, tako da tek oko imenice dete nema govora o pleonazmu.
  Predlažem da te primere uklonite iz inače kvalitetnog teksta.

Leave A Reply