Padeži u nemačkom jeziku

Nemački jezik pripada porodici indoevropskih jezika i to zapadno – germanskoj skupini jezika. Smatra se da je jedan od najzastupljenijih jezika na području Evrope, uzevši u obzir da je prema istraživanjima koja su sprovedena 2004. godine ustanovljeno da preko 100 miliona ljudi koristi nemački jezik kao maternji, a čak oko 80 miliona kao sekundarni jezik.

Inače, smatra se da je nemački jezik vrlo zahtevan za učenje, uzevši u obzir da je reč o takozvanom infleksijskom jeziku. Kada se kaže da je jedan jezik infleksijski, pod tim se podrazumeva da se odnosi među rečima, to jest delovima rečenice iskazuju promenom samih reči dodavanjem nastavaka. Ti nastavci mogu biti različiti, a između ostalog reč je o nastavcima za broj, za padež, za vreme i mnogim drugim.

Pre nego što navedemo koji su to padeži u nemačkom jeziku, moramo se upoznati sa osnovnim svojstvima imenica u ovom jeziku. Naime, u nemačkom jeziku imenice imaju dva broja i tri roda ( muški, ženski i srednji ), tri načina promene ( to jest deklinacije ) i četiri padeža. Iako mnogi tvrde da su padeži u nemačkom jeziku slični padežima u srpskom, treba biti naročito obazriv sa ovom tvrdnjom. Jer, bilo koji jezik da učite, najbolje je da ne unosite znanje svog maternjeg jezika, bez obzira koliko to čudno zvučalo.

Padezi u nemackom

Padeži u nemačkom jeziku

U nemačkom jeziku ima ukupno četiri padeža. Ali nemojte to da vas zavara, da pomislite da je jednostavnije za učenje, uzevši u obzir da ih ima manje nego u srpskom jeziku. Padeži u nemačkom jeziku su:

  1. Nominativ ( nem. Nominativ )
  2. Genitiv ( nem. Genitiv )
  3. Dativ ( nem. Dativ )
  4. Akuzativ ( nem. Akkusativ )

U principu, za učenje i razumevanje su najproblematičniji dativ i akuzativ. Ali, idemo redom…

1. Nominativ

Kao i u srpskom jeziku, tako je i u nemačkom, nominativ u osnovi padež subjekta. Dobija se na pitanje ko ili šta ( nešto radi )?

Ukoliko je glavni glagol u rečenici glagol sein ili glagol werden i tada je imenica u nominativu. Reč je o takozvanim predikatskim imenicama.

Odgovori na pitanje wer ili was pokazuju da li je imenica u nominativu ili ne.

Primeri za oba slučaja nominativa su:

2. Genitiv

Ovaj padež se dobija odgovorom na pitanje wessen?, a u značenju: od koga?, od čega?, čiji.

Uz to, genitiv u nemačkom jeziku ćete prepoznati i po predlozima i to: wegen ( koji se tiče ), während ( tokom ) i trotz ( uprkos ).

Ono što mnoge zbunjuje jeste srpski partitivni genitiv, a čega u nemačkom jeziku nema.

Ono što je važno za genitiv da zapamtite jeste da imenice muškog i srednjeg roda u genitivu jednine dobijaju nastavak – s, dok se u ženskom rodu nikada ne dodaje. Zatim, u pojedinim slučajevima se ispred tog – s dodaje – e.

Naravno, kao i u srpskom jeziku, tako su padeži i u nemačkom jeziku vrlo specifični, pa se javlja i genitiv muškog roda koji nema uobičajeni nastavak za genitiv, već ima nastavak – n, odnosno – en.

3. Dativ

Funkcija ovog padeža u nemačkom jeziku jeste da se njime označi indirektni objekat u rečenici. Dobija se odgovorom na pitanje wem?, a u značenju kome ili koga ?

Uz oblik ovog padeža najčešće se koriste sledeći predlozi: aus, bei, mit, nach, von, zum, seit i außer.

Postoji i posebna grupa glagola koja zahteva dativ, a to su: helfen, danken, gefallen, gehören, schmecken i passen.

Zatim, predlozi koji pokazuju stanje mirovanja zahtevaju imenicu u dativu. jedan od takvih predloga je i in.

U ovom padežu imenice dobijaju nastavak – n, odnosno – en.4. Akuzativ

Odgovori na pitanja wen? odnosno was? nam pokazuju da li je imenica u akuzativu ili ne. Ta pitanja znače koga?, odnosno šta?, jer se akuzativom kazuje direktni objekat u rečenici.

Predlozi koji se koriste najčešće uz akuzativ su: bis, durch, für, ohne, gegen i um, ali i uz bis i entlang, koji se uvek koriste iza reči u akuzativu.

Nakon svega navedenog, verujem da vam je jasno da su prikazane samo osnovne smernice, a padeži u nemačkom jeziku imaju puno izuzetaka. Ali, da biste došli do toga, neophodno je da steknete, usvojite i dobro provežbate osnovnu upotrebu, pa će vam padeži u nemačkom jeziku i odgovori na pitanja pomoću kojih se određuje o kom padežu je reč biti mnogo jasniji.

U nastavku teksta, pogledajte tabelu, pa ćete se verujem lakše snaći i bolje razumeti koji su to sve padeži u nemačkom jeziku.

Tabele

Promena određenog člana po padežima izgleda ovako:

Jednina

Padež Muški rod Ženski rod Srednji rod
Nominativ der die das
Genitiv des der des
Dativ dem der dem
Akkusativ den die das

Množina

Padež Muški rod Ženski rod Srednji rod
Nominativ die die die
Genitiv der der der
Dativ den den den
Akkusativ die die die
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts