Osnovne boje u likovnoj kulturi i njihovo mešanje

Osnovne boje i njihovo mešanje je prva stvar koju treba da naučite svoje mališane kada počnu da crtaju i da se bave likovnom kulturom. Osim talenta za crtanje, da bi ste dobro prošli u likovnoj umetnosti, morate imati i smisao za kombinovanje osnovnih i sekundarnih boja. To nije ništa teško, kroz praksu stećićete iskustvo u mešanju boja, bolje ćete praviti nijanse…

Najbitnije je da, za početak, volite likovno, jer ćete tako lakše i steći smisao za estetiku kada je reč o kombinovanju boja. Dobro kombinovanje boja je veština koja vam treba i kada se bavite nekim određenim zanimanjima kao što su: moleraj, arhitektura, ako ste krojač ili bilo koja vrsta dizajnera, ali je korisno i u mnogim drugim zanimanjima.

Podela boja: primarne, sekundarne i tercijalne boje. Šta nastaje mešanjem boja?

Možda će nekima zvučati čudno ali postoje samo tri osnovne boje. Iako nam se čini da imamo bezbroj nijansi u ovom šarenom svetu, zapravo su samo crvena, plava i žuta osnovne, odnosno primarne boje. One su takođe poznate i pod nazivom ,,boje prvog reda“. Sve ostale, i sekundarne boje i tercijalne, dobijaju se mešanjem osnovnih boja.

Boje se dele na primarne, sekundarne i tercijalne
Boje se dele na primarne, sekundarne i tercijalne

Takozvane sekundarne boje, dobijamo kada pomešamo osnovne,ali da pomešane količine budu jednake. Na primer ako uzmemo istu količinu plave i istu količinu žute dobićemo zelenu boju. Mešanjem plave i crvene dobija se ljubičasta, dok u kombinaciji žute i crvene dobijate narandžastu boju. Znači sekundarnih boja ima takođe samo tri, a to su već pomenute: zelena, ljubičasta i narandžasta.

Kada je reč o tercijalnim bojama, njih opet možemo podeliti i to na čiste i neutralne. Neutralne se dobijaju kombinacijom jedne primarne i jedne sekundarne boje, nezavisno od toga koliko koje boje uzimate za kombinovanje. Čiste se dobijaju mešanjem osnovnih boja ali da pomešane količine boja budu različite. Na primer da pomešate 30% crvene i 70% žute boje.

Ako ste se pitali gde su u ovoj silnoj podeli crna i bela, znajte da one ne spadaju u klasične boje, već u takozvane ahromatske boje. Mešanjem crne i bele nastaju ahromatski tonovi. U ahromatske tonove ubrajamo sve moguće nijanse sive boje. Ukoliko belu dodate u neku od boja dobićete svetle ahromatske tonove, dok dodavanjem crne u neku od osnovih, sekundarnih ili tercijalnih boja dobijamo tamne ahromatske tonove. Dodavanjem sive nastaće mutni arhomatski tonovi.

Crna i bela ne spadaju u boje.
Crna i bela ne spadaju u boje.

Šta je likovna kultura i likovna umetnost?

Verovantno ljudi ne bi toliko uživali u raznolikosti boja da nije likovne umetnosti. Ova vrsta umetnosti svojim stvaraocima omogućava da kroz boje i oblike stvaraju svoja dela.

Možemo slobodno da kažemo da je likovna umetnost jedna od najstarijih vidova umetnosti jer je poznato da su prvi crteži nastali još u doba praistorije kada su ljudi crtali na zidovima pećina prizore iz svakodnevnog života.

S obzirom da se kroz ovu vrstu umetnosti uči mnogo toga, počevši od smisla za estetiku i lepo, likovna kultura je obavezan predmet još od prvog razreda osnovne škole, a mlađa deca u vrtićima kroz crtanje uče i mnoge druge stvari. Tako da možemo reći da se kroz crtanje i boje steču prva znanja u životu.

Mnogi se čak i zapitaju kako obaviti pripreme za čas likovne kulture, jer je očigledno da nisu svi talenti za crtanje. Likovno se ne može baš naučiti poput nekih drugih predmeta. Zato je najbolje da se svaka osoba zasebno, na svoj način, izrazi na likovni način. Jer svaki crtež ima svoju lepotu i pouku.

Priprema za čas likovnog
Priprema za čas likovne kulture
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts