Sastav o umetnosti: Umetnost oplemenjuje čoveka

Oduvek se za umetnost smatralo da oplemenjuje ljude i da pobeđuje svako zlo. Međutim, vrlo je važno kako vi vidite i doživljavate umetnost i ljude koji je stvaraju. Postoje ljudi koji umetnost vide u svakom svom danu, ali nažalost takvi su retki.

Kada je u pitanju sastav iz srpskog jezika čija je tema umetnost, uglavnom sam naslov teme zavisi od vašeg profesora, pa ćete shodno tome shvatiti i sami šta treba da pišete. Najvažnije je da razumete temu na pravi način.

Kako napisati sastav o umetnosti iz srpskog jezika

Kao što smo rekli, za sastav o umetnosti iz srpskog jezika tema može biti: “ Umetnost i ja „, “ Umetnost oplemenjuje čoveka „, “ Umetnost koju volim „, “ Pred jednim umetničkim delom „, “ Umetnost pobeđuje svako zlo “ i mnoge druge. A u zavisnosti od toga koja je tema za sastav o umetnosti, zavisiće i sadržaj vašeg sastava.

Sastav o umetnosti

Ali, pre svega bi trebalo da razmislite o svojim stavovima vezanim za umetnost i ljude koji je stvaraju. Možda će vam u ovome pomoći mnoga književna dela koja su obavezna lektira u školi. Ako mene pitate, meni je prva asocijacija na umetnost Andrićevo delo “ Aska i vuk „.

Naravno, kada je umetnost u pitanju, ona se ne odnosi samo na književnost. Recimo, tema “ Pred jednim umetničkim delom “ bi mogla da se odnosi na neku umetničku sliku i utiske koje je ona ostavila na vas.

U principu, sastav o umetnosti iz srpskog jezika najviše zavisi od vašeg stava i od toga šta mislite kada čujete reč umetnost, kakav odnos imamo umetnost i ja, da li vidim umetnost u životu ili ne, da li je za mene umetnost nešto što oplemenjuje čoveka ili je umetnost nešto što razlikuje ljude jedne od drugih, da li je umetnost ona koja pobeđuje svako zlo ili je ona samo beg od stvarnosti za ljude koji se baš ne uklapaju dobro u uobičajeni život. Sve su to pitanja koja će vas navesti da izgradite sopstveni stav o umetnosti, ako ga već niste izgradili.

Tek kada preispitate sebe i odgovorite na ova i mnoga druga pitanja, biće vam vrlo jednostavno da napišete sastav iz srpskog jezika čija tema može biti: “ Umetnost i ja „, “ Umetnost oplemenjuje čoveka „, “ Pred jednim umetničkim delom „, “ Umetnost pobeđuje svako zlo “ ili bilo koja druga tema vezana za umetnost.

Naravno, kao i svaki drugi sastav iz srpskog jezika, tako i sastav o umetnosti treba da ima uvod, razradu i zaključak. Bez obzira o čemu tačno odlučite da pišete, važno je da vaš nastavnik, odnosno profesor shvati kakav je vaš stav o ovoj temi i kakvo je vaše mišljenje o umetnosti i njenom uticaju kako na ljude koji dolaze u dodir sa njom, tako i na ljude koji je stvaraju. A da biste postigli jasnoću izraza, morate biti iskreni i precizni u odgovorima na navedena pitanja i mnoga druga koja će vam pasti napamet kada bude razmišljali o tome kako vi vidite umetnost i ljude koji je stvaraju. Jedino tako ćete moći da napišete dobar sastav iz srpskog jezika.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts