I dalje ili idalje

Kako se piše pravilno idalje ili i dalje?

I dalje ili idaljeRazlog za ovu jezičku nedoumicu se može svakako pronaći u izgovoru. Naime vrlo često se događa da ljudi, nesvesno spoje proklitiku i reč dalje, pa da onda oni kojima pravopis i gramatika srpskog jezika baš i nisu jača strana pomisle da je ispravno napisati tako.

Međutim, jezički znalci su apsolutno saglasni u tome kako se kaže, to jest kako se piše idalje ili i dalje.

Treba imati na umu da je ovde reč o proklitici i, koja prethodi reči dalje. A poznato je da proklitika nema svoj akcenat, već čini akcenatsku celinu sa rečju koja joj sledi. U ovom slučaju reč dalje ima takozvani silazni akcenat, pa ga često u govoru proklitika preuzima i upravo iz tog razloga se ovaj izraz i čuje tako da se pomisli da je pravilo pisati ga sastavljeno.

Nakon svega navedenog, pravopis i gramatika su vrlo jasni po pitanju toga kako se kaže, to jest kako se piše idalje ili i dalje.
A verujem i da vam je jasno da je jedino ispravno napisati rastavljeno, to jest i dalje.

Evo i nekoliko primera:

  1. Ti i dalje pokušavaš da osvojiš tu devojku?
  2. Da li je moguće da i dalje nisi naučio celu tablicu množenja?
  3. Volim te do neba i dalje ako treba.
  4. Kako posle svega što ti je učinio kažeš da ga i dalje voliš?
  5. Veruješ li mi i dalje?
  6. Da li misliš i dalje da vodiš takav život?
  7. Da odeš i na kraj sveta i dalje ćeš patiti za njim.
  8. I dalje želiš da budeš u toj vezi, iako nisi srećan?
  9. Stalo mi je i dalje do tebe, ali ti ne verujem više kao ranije.
  10. Ona i dalje tera po svome!
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts