Nemogu ili ne mogu

Nemogu ili ne moguPred nama je još jedna jezička nedoumica koja nas vraća na početak školovanja. No, čini se da iako se pravilno pisanje rečce NE uči gotovo na samom početku školovanja, jedno od najčešćih pitanja ipak ostaje : kako se piše ispravno, odnosno kako se kaže pravilno nemogu ili ne mogu. Razloga za to, naravno gotovo da nema, jer gramatika srpskog jezika, a za njom i pravopis daju vrlo jasno pravilo kada se rečca NE piše odvojeno od glagola, a kada sastavljeno.

Kada se rečca NE nađe ispred glagola u ličnom glagolskom obliku, ona se gotovo uvek piše odvojeno. Kažemo gotovo uvek, zato što i ovo gramatičko i pravopisno pravilo ima izuzetke. Izuzeci su : nisam, neću, nemoj i nemam, a u svim ostalim slučajevima se odrična rečca NE piše rastavljeno od glagola u ličnom glagolskom obliku.

A kada jednom naučite ove izuzetke, sigurno više nikada nećete pitati kako se kaže pravilno, odnosno kako se piše ispravno nemogu ili ne mogu.

Kako se piše pravilno nemogu ili ne mogu?

Nakon navedenog objašnjenja, odnosno pravila koje daje gramatika srpskog jezika, a u skladu sa njom i pravopis, odgovor na pitanje kako se piše ispravno nemogu ili ne mogu glasi : jedino pravilno je rastavljeno pisanje, odnosno oblik ne mogu.

Primeri su tu da vam razjasne ovu jezičku nedoumicu u potpunosti:

  1. Bojim se da ne mogu da stignem u zakazano vreme.
  2. Ne mogu više da se ubeđujem sa tobom !
  3. Ne mogu ti objasniti kako sam se tada osećala.
  4. Kažem ti da ne mogu da se vidim sa tobom danas !
  5. Već sam ti rekao da ne mogu to završim danas !
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts