Podsetiti ili potsetiti

podsetiti ili potsetitiGlasovna promena poznata kao jednačenje suglasnika po zvučnosti je vrlo jednostavna, zapravo. Gramatika srpskog jezika veli da se glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti događa u slučajevima kada se u reči nađu jedan do drugog zvučni suglasnici, koji tada prelaze u svoje bezvučne parnjake. Reč je o zvučnim suglasnicima : B, D, G, Z, Ž, Đ i Dž, koji prelaze u svoje bezvučne parnjake i to : B u P, D u T, G u K, Z u S i tako dalje.

Međutim, kao i mnoge druge glasovne promene, tako i jednačenje suglasnika po zvučnosti ima svoje izuzetke.

Kako navode gramatika srpskog jezika, a shodno tome i pravopis, jedan od izuzetaka je i primer podsetiti ili potsetiti.

Kako se piše ispravno podsetiti ili potsetiti?

Kao što je već rečeno, u ovom slučaju dolazi do odstupanja od glasovne promene znane kao jednačenje suglasnika po zvučnosti. Pa, shodno tome, odgovor na pitanje kako se kaže pravilno, odnosno kako se piše ispravno glasi : jedino pravilno je poDsetiti, jer u ovom slučaju zvučno D ne prelazi u bezvučno T, uzevši u obzir da do promene jednačenja suglasnika po zvučnosti ne dolazi ukoliko se iza zvučnih, odnosno bezvučnih suglasnika nalazi suglasnik S ili suglasnik Š.

Navešćemo nekoliko primera, kako bismo pojasnili ovu nedoumicu :

  1. Moram da vas podsetim da platite zaostale račune, kako vam ne bismo isključili struju.
  2. Da li želiš da te podsetim za sutrašnji sastanak ?
  3. Nemojte zaboraviti da podsetite svog prijatelja da ispuni obećanje koje nam je dao.
  4. Moraš li da me podsećaš stalno na sve moje greške ?
  5. Podsećaš me na tvoju mamu kada je bila mlada.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts