Zasad ili za sad

Kako se piše ispravno zasad ili za sad?

Zasad ili za sadDa li je pravilno zasad ili za sad je još jedna od nedoumica sa kojima mučimo muku. Međutim, pravopis i gramatika srpskog jezika su vrlo jasni po pitanju toga kako se piše pravilno zasad ili za sad.

Konstrukcija zasad ili za sad je zapravo predloško – priloška kosntrukcija koju čine predlog za i prilog sad, to jest sada. Predlog za nema svog akcenta, pa ukoliko akcenat sa priloga sad pređe na predlog za onda je pravilno da se piše sastavljeno, to jest zasad. A ukoliko prilog sad zadržava svoj akcenat, onda je sasvim logično da je ispravno pisati rastavljeno, to jest za sad.

Takođe, kada se piše sastavljeno prilog zasad, to jest zasada znači: za ovo vreme, sada, u smislu privremenosti. Dok kada se piše rastavljeno ima značenje namene.

Da rezimiramo, pravopis i gramatika srpskog jezika vele: Prilozi sada, kada i tada sa predlozima se pravilono pišu sastavljeno u osnovnom vremenskom značenju, a rastavljeno u značenju namene.

Možda će vam biti jasnije iz primera kako se kaže pravilno zasad ili za sad:

  1. Zasad ne mogu da ti obećam da ću doći.
  2. Nešto sam odvoji za danas, a nešto za sutra.
  3. Mogu da živim od plate zasad, pa nema potrebe da tražim novi posao.
  4. Zasada se nisam odlučio.
  5. Za kad si zakazao šišanje? Za sad.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts