Bolani Dojčin – epska narodna pesma

Autor: narodna pesma
Književni rod: epika
Književna vrsta: epska narodna pesma Pokosovskog ciklusa

Tema i ideja pesme

Hrabrost i izdržljivost srpskog junaka, te njegova požrtvovanost i viteški duh, čak i kada je teško bolestan i iznemogao je osnovna tema pesme “ Bolani Dojčin „.

Analiza pesme „Bolani Dojčin“

Bilo koja analiza i interpretacija epske narodne pesme “ Bolani Dojčin “ mora početi od pomena osnovnih karakteristika ciklusa kome ova lektira pripada. Naime u pesmama Pokosovskog ciklusa je opisano junaštvo ono malo preživelih srpskih junaka, koji su dali živote boreći se protiv Turaka nakon Kosovske bitke. Većina pesama ovog ciklusa ima tragičan završetak. Među najpoznatije pesme ovog ciklusa, pored pesme “ Bolani Dojčin „, spadaju i: “ Dioba Jakšića „, “ Smrt vojvode Prijezde “ i “ Smrt vojvode Kaice „.

U pesmi “ Bolani Dojčin “ opevan je jedan od poslednjih junaka grada Soluna:

Razbolje se vojvoda Dojčine,
U Solunu gradu bijelome,
Bolovao za devet godina;

Početni stihove pesme “ Bolani Dojčin “ odmah uvode glavnog junaka koji ostavlja grad Solun bez zaštite, jer je nekada bio nadaleko čuven junak, a sada je teško bolestan.

bolani dojcin

Saznavši da je veliki junak grada Soluna oboleo, a misleći i da je umro, Uso Arapin odlučuje da krene put Soluna kako bi tamošnje junake izazvao na megdan. Međutim, osim vojvode Dojčina, tamo nema valjanog junaka koji bi mu se suprotstavio:

Dojčin bio, pa se razboljeo;
Bio Duka, pa ga boli ruka;
Jest Ilija luda adžamija,
Ono boja nije ni viđelo,
A kamo li s kime učinilo,
Te ako bi ono i izišlo,
Al’ mu ne da ostarila majka…

Kada Uso Arapin shvati da nema ko da mu izađe na megdan i da brani grad, on razapne šator, te nametnu građanima Soluna surov porez, to jest namet i to:

Na Solun je porez udario:
Sve na dvora po jalova ovna,
Po furunu ljeba bijeloga,
I po tovar vina crvenoga,
I po kondir žežene rakije,
I po dvadeset žutijeh dukata…

Kao dokaz da se Arapin baš osilio, narodni pevač dodaje još jedan deo nameta, koji je možda i najsuroviji, jer je on uz sve navedeno, tražio i po jednu mladu devojku da mu dovedu u šator. I to ne bilo kakvu devojku, već:

Ja đevojku, ja nevjestu mladu,
Kojano je skoro dovedena,
Dovedena, jošte ne ljubljena.

Zaplet radnje nastaje kada dođe trenutak da i dvori vojvode Dojčina odnesu Arapinu porez. Njegova sestra Jelica i njegova žena Anđelija pokušavaju na sve načine da to sakriju od svog gospodara. Međutim, kada Arapin kaže da želi Jelicu da mu dovedu, ona nema kuda, te traži pomoć od bolesnog brata, i veli mu:

A ču li me, bolestan Dojčine,
Ja ne mogu ljubit’ Arapina,
Ču li brate, za života tvoga.

Ali, da situacija bude još teža i njegov pobratim ga, u odsudnom času izneverava. Vojvoda Dojčin moli svoju, “ vernu ljubu Anđeliju “ da ode kod njegovog pobratima, kovača Petra i zamoli ga da mu potkuje konja kako bi izašao na megdan Arapinu, ali da to učini na veresiju. Ali, Petar veli da on ne radi ništa na veresiju, pa čak ni svom bolesnom pobratimu. Već on predlaže Anđeliji:

Anđelija, moja snaho mila!
Ja ne kujem konje veresijom;
Da mi dadeš tvoje oči čarne,
Da ih ljubim, dok se pobro vrati
I dok mene veresiju plati.

Analiza postupka pobratima nije tema analize pesme, već ćemo reći samo da se ovako nikada nisu ponašali pravi srpski junaci, koji su itekako poštovali svoje pobratime i njihove supruge. Pa ne čudi zašto su i Anđelija i vojvoda Dojčin odreagovali tako kako je naveo narodni pevač.

Vrhunac radnje pesme “ Bolani Dojčin “ je trenutak kada teško bolestan vojvoda Dojčin, poslednjim atomima snage odlazi na megdan Arapinu, i tako odbrani čast svoje porodice, ali i čitavog grada i njegovih stanovnika. Sestra i žena mu pomažu:

Hitro su ga obje poslušale:
Ljuba sedla debelog dorata,
I iznosi koplje ubojito;
A seja je donosila platno,
Utegoše bolana Dojčina…

Tako spremljen vojvoda Dojčin dolazi pred šator Usa Arapina. Ubrzo dolazi do raspleta radnje jer Dojčin ne odustaje, iako ga Arapin poziva da sve zaboravi i da dođe sa njim da pije vino. Kada je posekao glavu Arapinu, vojvoda Dojčin pokazuje naročitu surovost jer mu čak i vadi oba oka, kako bi ih dao svojoj sestri, kao dokaz da ih ne mora nikada ljubiti. Isto to čini i sa svojim pobratimom, kovačem Petrom, te i njegove oči baca pred svoju vernu ljubu kao siguran dokaz da neće morati nikada da ih ljubi:

Pa izvadi oči Arapove,
Te ih baci svojoj miloj seji:
Eto, sele, oči Arapove,
Neka znadeš, da ih ljubit’ nećeš,
Sele moja, za života moga.

Kada je odbranio svoju sestru i svoju suprugu, hrabri junak je izdahnuo:

To izusti, a dušu ispusti.

Kada je analiza i interpretacija ove pesme u pitanju, onda bismo rekli da je epilog pesme trenutak kada glavni junak umire.

Kompozicija epske narodne pesme je, moglo bi se reći uobičajena kompozicija ovakve vrste pesama i sadrži sve elemente koji su, takođe uobičajeni za epske narodne pesme. To su: početak, zaplet, vrhunac, rasplet i epilog.

Motivi u pesmi “ Bolani Dojčin „

Lektira “ Bolani Dojčin “ ima mnoštvo motiva na koje treba obratiti pažnju kda budete obrađivali ovu pesmu, te pisali sastav. A svakako je osnovni motiv ove pesme, motiv požrtvovanosti i snage vojvode Dojčina. Iako mu je narodni pevač donekle pripisao veliku dozu surovosti, u trenutku kada odrubljuje glavu Arapina, a potom i svog pobratima, te im vadi oči, vrlo je važno da se čitava pesma posmatra u široj perspektivi. Naime, obojica ovih likova su uvredili Dojčina, jer je jedan uvredio njegovu sestru, a drugi njegovu ženu.

Pored ovog, tu su i motivi bratske, odnosno sestrinske ljubavi i poštovanja.

Ali i motiv izdaje, koji se vidi u postupku Dojčinovog pobratima.

Ipak, motivi i, naravno njihovo razumevanje su osnov za sastav, kada budete obrađivali ovu lektiru. Uz to je vrlo važna i vaša interpretacija, te analiza ovog dela, kako bi vaš sastav bio što bolje i jasnije napisan.

Osobine likova

Lektira “ Bolani Dojčin “ pored glavnog lika, vojvode Dojčina, prikazuje i: njegovu sestru Jelicu, njegovu ženu Anđeliju, pobratima Petra, te Usa Arapina.

Osobine likova nisu ni u kom slučaju specifične, pre bi se moglo reći da su uobičajene.

Vojvoda Dojčin je prikazan kao pravi, nekadašnji srpski junak. Izuzetno hrabar i požrtvovan, on poslednjim atomima snage spašava svoju sestru i suprugu, pa i čitav grad od nameta Usa Arapina. Prilično ih surovo kažnjava, želeći da pokaže svoju nadmoć. Mada je u borbi surov ratnik, vidi se da je njegovo srce itekao osetljivo, kada su u pitanju njegova sestra i njegova supruga.

Ženski likovi u pesmi “ Bolani Dojčin “ su prikazani takođe sa posebnom pažnjom. I sestra i žena Dojčinova su izuzetno požrtvovane, te pažljive prema njemu i žele da ga zaštite od svih mogućih ružnih stvari. Iako je bolestan, one znaju da će ih on zaštititi. Ni jedna ni druga ga neće izdati.

Dojčinov pobratim, kovač Petar uz Arapina spada u negativne likove u pesmi “ Bolani Dojčin „. Petar želi da iskoristi Dojčinovu nemoć i preotme mu ženu, dok Arapin to isto želi da uradi sa njegovom sestrom. U liku Arapina je oličeno svo zlo koje su Turci činili našem narodu.

Poruka epske narodne pesme “ Bolani Dojčin „

Vaša interpretacija ove lektire će umnogome odrediti i koja je poruka pesme “ Bolani Dojčin „. Ako mene pitate, lektira “ Bolani Dojčin “ nosi poruku da je porodica iznad svega i da je treba štititi po svaku cenu.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts