Kako se gradi imperfekat u srpskom jeziku

Imprefekat u srpskom jeziku je glagolski oblik koji se danas relativno retko može sresti u govornom jeziku. Ovaj glagolski oblik se gradi isključivo od nesvršenih glagola. Nastavci za imperfekat se dodaju na infinitivnu osnovi ili, pak u pojedinim slučajevima na okrnjenu infinitivnu, odnosno prezentsku osnovu.
Ovaj glagolski oblik postoji, pored srpskog jezika i u većini romanskih jezika i još par drugih jezika. Imperfekat u srpskom jeziku se smatra arhaičnim oblikom, uzevši u obzir da je zastupljen samo u pripovedanju i to u delima starijih vremena.

Definicija – Imperfekat

Definicija za glagolski oblik koji je znana kao imperfekat u srpskom jeziku, gramatika veli da je to: Prost i ličan glagolski oblik, kojim se označava radnja koja je trajala u prošlosti. Imperfekat je takozvano prošlo nesvršeno vreme i baš iz tog razloga se i gradi od nesvršenih glagola.

imperfekat gradnja

Nastavci za imperfekat u srpskom jeziku

U zavisnosti od toga kako se završava infinitivna osnova, zavisiće i nastavci za imperfekat u srpskom jeziku.

Od infinitivne osnove se gradi imperfekat svih glagola kojima se osnova završava vokalom, nastavci za imperfekat su:

Jednina Množina

1. – ah 1. – asmo
2. – aše 2. – aste
3. – aše 3. – ahu

Od prezentske osnove gradi se imperfekat svih ostalih glagola i to sledećim nastavcima:

Jednina Množina1. – ijah 1. – ijasmo
2. – ijaše 2. – ijaste
3. – ijaše 3. – ijahu

Primeri upotrebe imperfekta

1. Nekad bejah mlad.
2. Moji roditelji radijahu mnogo čitavog života.
3. Ta deca jeđahu sve.

Imperfekat glagola biti

Imprefekat glagola biti u srpskom jeziku ima dvojake oblike i to:

Jednina Množina

1. bejah, beh 1. bejasmo, besmo
2. bejaše, beše 2. bejaste, beste
3. bejaše, beše 3. bejahu, behu

Imperfekat glagola raditi

Jednina Množina

1. radijah 1. radijasmo
2. radijaše 2. radijaste
3. radijaše 3. radijahu

Imperfekat glagola plesati

Jednina Množina

1. plesah 1. plesasmo
2. plesaše 2. plesaste
3. plesaše 3. plesahu

Imperfekat glagola nositi

Jednina Množina

1. nosijah 1. nosijasmo
2. nosijaše 2. nosijaste
3. nosijaše 3. nosijahu

Imperfekat glagola učiti

Jednina Množina

1. učijah 1. učijasmo
2. učijaše 2. učijaste
3. učijaše 3. učijahu

Imperfekat glagola jesti

Jednina Množina

1. jedijah, jeđah 1. jedijasmo, jeđasmo
2. jedijaše, jeđaše 2. jedijaste, jeđaste
3. jedijaše, jeđaše 3. jedijahu, jeđahu

Imperfekat glagola misliti

Jednina Množina

1. mislijah 1. mislijasmo
2. mislijaše 2. mislijaste
3. mislijaše 3. mislijahu

Imperfekat glagola govoriti

Jednina Množina

1. govorah 1. govorasmo
2. govoraše 2. govoraste
3. govoraše 3. govorahu

Imperfekat glagola hteti

Jednina Množina

1. hoćah 1. hoćasmo
2. hoćaše 2. hoćaste
3. hoćaše 3. hoćahu

Imperfekat glagola plesti

Jednina Množina

1. pletijah 1. pletijasmo
2. pletijaše 2. pletijaste
3. pletijaše 3. pletijahu

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts