Čarobni breg, Tomas Man

Autor: Tomas Man
Književni rod: epika
Književna vrsta: roman

Tema dela

Osnovna tema romana je samo naizgled jednostavna, pa bi se moglo reći da je tema ovog romana život u tadašnjem drušvu, sa svim činiocima koji ga prate: smrt, sloboda, bolest. Međutim, to je samo uopštena tema, a analiza i interpretacija romana “ Čarobni breg “ će svakako dati širi prikaz ovog dela i raazjasniti mnoge nedoumice koje, možda imate u vezi sa ovim delom.

Mesto i vreme radnje

Radnja romana “ Čarobni breg “ se odvija početkom 20. veka, neposredno pred izbijanje Prvog svetskog rata u Švajcarskoj, tačnije u sanatorijumu pod nazivom “ Berghof „, koji se nalazi u blizini švajcarskog grada Davos.

Analiza i interpretacija romana “ Čarobni breg „

Pisac ovog romana je pripadao periodu modernizma, a čak se smatra i jednim od najvećih modernista. Istom žanru pripada i roman “ Čarobni breg „, za koji je Tomas Man dobio Nobelovu nagradu za književnost, 1929. godine.

Roman “ Čarobni breg „, Tomas Man započinje opisima sati, dana, nedelja, meseci, a kasnije i godina. Ovo delo je puno simbolike, iako je tema vrlo jednostavna i uobičajena, mada je tako samo na prvi pogled. Analiza i interpretacija ovog romana će svakako biti određeniji, jer je Tomas Man ovim svojim romanom dao globalnu sliku Evrope u doba pred izbijanje Prvog svetskog rata. Slika sanatorijuma i ljudi koji u njemu borave simbolično pokazuje Evropu i njeno stanje u to doba.

Brojni su motivi u ovom delu i svi su puni simbolike, bilo da su u pitanju književni, religiozni, mitološki ili psihoanalitički.

Za razliku od mnogih modernista, roman “ Čarobni breg „, Tomas Man predstavljacarobni breg analiza ideje na malo neuobičajen način: kao svojevrstan motiv koji je aktuelan u to doba, a ne kao realno stanje, kao što su predstavljali ostali modernisti. Prisutne su mnoge ideje koje su potekle od Frojda, a posebno kada opisuje stavove doktora Krokovskog.

Analiza i interpretacija ovog dela često navode da je reč o posebnoj vrsti romana – takozvanom razvojnom romanu sa modernističkim zapletom. Karakteristike ove vrste romana su da neformiran lik, koji je mahom mlađe životne dobi, kroz različita iskustva stiče iskustvo, podložan je različitim uticajima, da bi na kraju roman pronašao svoju svrhu i ulogu na ovom svetu. Takav je i glavni lik romana “ Čarobni breg „, koji u nekom opštem smislu predstavlja sliku čitave predratne Evrope. Nakon sticanja brojnih iskustava, glavni junak romana, odnosno sam pisac Tomas Man iznosi kritiku čitave Evrope.

Vrlo često se može pročitati da je roman “ Čarobni breg “ roman “ o idejama i izgubljenom humanizmu, o borbi liberlanih i konzervativnih vrednosti, prosvetljenog, civilizovanog sveta i neracionalnih uverenja. “

Koliko je poznato, Tomas Man je dobio ideju za nastanak ovog maestralnog dela svetske književnosti kada je boravio u švajcarskom gradu Davosu, s proleća 1912. godine. U Davosu se lečila njegova supruga, pa često analiza i interpretacija ovog dela vele da u njemu ima i pojedinih autobiografskih detalja.

Sam pojam “ čarobni breg „, kako je nazvao i svoj roman, Tomas Man koristi da bi na neki način stvorio odstupnicu i da bi određenu skupinu likova izdvojio od svakodnevnog života, pružajući im tako mogućnost da razmatraju ne samo svoje, lične priče, već i da izlažu svoje mišljenje o važnim, životnim temama. Likovi koji borave u sanatorijumu vode uobičajen život, ali to se samo tako čini. Pomoću njih, Tomas Man je prikazao sliku Evrope, koja je ogrezla u nemoralu i u negativnoj atmosferi, koja je mogla da se oseti na svakom koraku pred izbijanje Prvog svetskog rata. Sanatorijum, to jest “ čarobni breg “ je prikazan kao nezdrava ratna sredina, a ko god u njoj boravi se na neki način zarazi, jer poprima njene osobenosti. Taj svet ljudi koji su oboleli od psihičkih poremećaja, zapravo prikazuje problem rata i svu težinu i nesreću koju on nosi sa sobom.

Baveći se, naizgled uobičajenim temama Tomas Man je uspeo da izloži svoja filozofska uverenja i svoje misli o životu, smrti, nesreći, ratu…

Likovi u romanu

Roman “ Čarobni breg “ obrađuje mnoštvo različitih likova, a svaki od njih je Tomas Man iskoristio da bi prikazao određenu sferu života i izložio svoje mišljenje o tome.

Glavni lik romana je Hans Kastorp. Ovaj dvadesettrogodišnjak je bio riđokos i plavook. Rano je ostao bez roditelja. Odgajao ga je deda, koji je ubrzo takođe preminuo, pa ga je gajio ujak. Bio je od oni ljudi koji nisu bili oduševljeni radom, ali su ga ipak poštovali. Nastavio je studije samo zato što je želeo još malo da razmisli čime će se baviti u životu. Postao je inženjer parobrodarstva, a kako veli Tomas Man, on je izabrao baš ovaj poziv jer: “ bi mu dopuštao da nešto znači i pred sobom i pred ljudima. “

Kada je stigao u “ čarobni breg „, odnosno u sanatorijum, Hans Kastorp nije uopšte bio druželjubiv, pa danima nije nikoga upoznao. Govorio je stalno “ vi ovde “ i “ mi dole „, želeći da na taj način, možda i nesvesno pokaže da se razlikuje od ljudi koji borave u sanatorijumu. Hans je povučen i tih, a uz to na početku se osećao kao nezainteresovan posmatrač i kao gost u sanatorijumu.

Pa ipak, kada je shvatio da je neophodno da upozna svoje sustanare, Hans Kastorp prvo upoznaje one koji ručaju za istim stolom kao i on. Od svih ljudi koje je upoznao. Hans biva oduševljen Italijanom, Lodovikom Setembrinijem. Ovaj učeni čovek, književnik je pokušao da utiče pozitivno na njega, da ga uči novim stvarima, a Hansu se to dopalo.

Glavni junak romana “ Čarobni breg “ je prikazan i kao čovek kome je stalo do drugih ljudi, što se najbolje vidi kada odlazi da posećuje teške bolesnike u sanatorijumu, želeći da im pomogne. Istovremeno se tu uočava i njegovo shvatanje života i smrti, koje je vrlo ozbiljno za tako mladog čoveka. Hans se osećao izuzetno lepo dok je pomagao onima kojima je pomoć bila potrebna i kako veli Tomas Man: “ osećao je kako mu se srce širi od sreće, kako ga obuzima radost koja je počivala na osećanju da je ovo što čini korisno „.

Hans se u sanatorijumu čak i zaljubio u ženu iz Rusije, po imenu Klavdija Sosa. Ona je navodno bila udata, ali to nije sprečilo ovog mladića da joj izjavi ljubav jednom prilikom, iako ga je ona ipak ljubazno odbila. Ona je opisana kao žena mačijeg hoda i bademstih očiju, koja je bila izrazito samosvesna. Prema njoj je Hans osećao nešto što nikada ranije nije osetio ni prema jednoj ženi. Nakon što joj je izjavo ljubav, a ona ga na fin način odbila, ona napušta “ čarobni breg “ i odlazi u Dagestan.

Hans je u sanatorijumu boravio čak sedam godina, iako je trebalo da se zadrži svega tri nedelje. Na kraju romana, on napušta “ čarobni breg “ kao potpuno drugačiji čovek. Iako je doktor Setembrini već na početku smatrao da on uopšte nema razloga da boravi u sanatorijumu, Kastorp ga nije poslušao.

Prepričano delo “ Čarobni breg „

Glavni junak romana je mladi inženjer parobrodarstva rodom iz Hamburga, po imenu Hans Kastorp. Njemu lekar preporučuje da boravi tri nedelje u sanatorijumu, gde boravi i njegov rođak po imenu Joahim Cimsen. Tako da on istovremeno svoj boravak u sanatorijumu koristi za posetu rođaku. Međutim, pred kraj njegovog boravka u sanatorijumu, lekari mu otkrivaju problem sa plućima i preporučuju da ostane još neko vreme u sanatorijumu.

Tako Hans počinje novi period života, upoznajući potpuno nove ljude i njihova mišljenja. Tamo se i zaljubljuje i prvi put oseća lupanje srca zbog jedne žene, o kojoj razmišlja dan i noć. U trenutku kada smogne hrabrosti da joj izjavi ljubav, ona ga ipak odbija, na vrlo ljubazan način i napušta sanatorijum sutradan.

Hansov rođak, Joahim odlazi u ravnicu, odakle se vrlo brzo vraća. Ali, sada je Joahim još bolesniji i vrlo brzo umire.

Pored Italijana, Lodovika Setembrinija, Hans upoznaje i Lea Naftu, koji ima izrazito negativne i konzervativne stavove, pa pokušava da ih prenese i na Kastorpa.

U jednom trenutku se sukobljavaju Setembrini i Nafta, boreći se zdušno za Kastorpovu naklonost i za to ko će izvršiti jači uticaj na njega. Izlaze na dvoboj, u kome Nafta puca samom sebi u glavu, dok Setembrini puca u vazduh.

Izabranica Hansovog srca se vraća u sanatorijum, ali ne sama. Sa njom dolazi i Holanđanin poreklom sa ostrva Java, po imenu Mener Peperkorn. Iako je izuzetno hrabar i jak čovek, dominantan, usled bolesti on oduzima sebi život.

U to doba počinje Prvi svetski rat u Evropi, a Kastorp već sedam godina boravi u sanatorijumu. U trenutku shvata da treba da ga napusti, pa pakuje svoje stvari i odlazi u ravnicu da se bori.

Citati dela “ Čarobni breg „, Tomas Man

– “ Preklinjem vas, držite do sebe! Budite ponosni i nemojte da se utopite u ono što vam je tuđe! “

– “ Bogovi i smrtnici sišli su ponekad u carstvo senki i uspeli da se vrate. Ali podzemni bogovi znaju da onaj ko okusi plodove njihovog carstva ostaje zauvek njihov. “

– “ Ono što je važno u našem životu dešava se uglavnom u našem odsustvu. “

– “ Hans Kastorp je gledao oko sebe… video je samo jezive i podmukle stvari, i znao je šta vidi: život van vremena, bezbrižan i beznadežan, život aktivne raskalašnosti u stagnaciji, mrtav život. “

– „… Telo, ljubav, smrt – to troje čine samo jedno. Jer telo je bolest i požuda, a ono nam donosi smrt. Da, oboje je puteno, i ljubav i smrt, i u tome je njihov užas i njihova magija… “

– “ Da biste shvatili jedan jedini život, morate progutati ceo svet. “

– “ Ali vama ovde mora da vreme u stvari brzo prolazi „, primetio je Hans Kastorp. “ Brzo i lagano, kako se uzme „, odgovori Joahim. “ Ono uopšte ne prolazi, da ti pravo kažem, nije to nikakvo vreme, niti je ovo nekakav život. “

– “ Priznajem: više od svega strahujem od besmisla. „

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts