Zavisne i nezavisne rečenice (objašnjenje i primeri)

Zavisne i nezavisne rečenice – objašnjenje

Pre nego što vidimo kakva je definicija ovih rečenica koju daje gramatika, svakako moramo početi od osnove, a to je šta je rečenica i koje je njeno značenje. Vrlo jednostavno definicija rečenice je da je to misao koja je napisana ili izgovorena.

Prema svom sastavu rečenice mogu biti proste i složene.

Dalje, proste rečenice mogu biti proširene i neproširene. Proste neproširene rečenice imaju samo subjekat i predikat, dok proste proširene rečenice imaju i neki dodatak ( bilo da je imenica, glagol ili pridev ).

Što se složenih rečenica tiče, njihova definicija je takođe jednostavna i logična. Složene rečenice su one koje su sačinjene od dve ili više proste rečenice. Da vas ne bi zbunjivalo, gramatika proste rečenice najčešće naziva i predikatskim rečenicama.

Zavisne i nezavisne rečenice u srpskom jeziku zapravo predstavljaju odnos prostih, to jest predikatskih rečenica u okviru složene rečenice.

Zavisne i nezavisne recenice

Kako razlikovati zavisne i nezavisne rečenice

U nastavku teksta možete pročitati koja je definicija za zavisne, ali i za nezavisne rečenice u srpskom jeziku. Kada budete shvatili ove definicije biće vam jasno kako razlikovati zavisne i nezavisne rečenice u srpskom jeziku.

Da vam malo olakšamo: ukoliko prosta, to jest predikatska rečenica u okviru složene rečenice može da se posmatra kao odvojena celina, onda je sasvim jasno da je u pitanju nezavisna rečenica. I obrnuto, ukoliko predikatska rečenica u okviru složene ne može da se posmatra kao odvojena celina od te iste složene rečenice, onda je u pitanju zavisna rečenica.

Zavisne rečenice

Definicija

Kada je odnos između dve ili više predikatskih rečenica u okviru složene rečenice zavistan, odnosno kada one ne mogu da se posmatraju nezavisno jedna od druge, kao samostalne misli, onda su to zavisne rečenice.

Ovo bi ujedno bila najjednostavnija definicija koju daje gramatika srpskog jezika.

Primeri

  1. Još nije svanulo, a ja sam jako uzbuđen jer treba da krenemo na izlet.
  2. Ljudi koji spavaju do kasno, vrlo su lenji.
  3. Milan je otišao na odmor, ali nije mogao da bira gde će ići, jer mu je sestra uplatila aranžman.
  4. Mama juče nije išla na posao, jer se nije osećala baš najbolje.
  5. Danas je Sandra kupila kafu, a sutra ću ja.

Nezavisne rečenice

Definicija

Kada je odnos između dve ili više predikatskih rečenica u okviru složene rečenice nezavistan, to jest kada one mogu da se posmatraju nezavisno jedna od druge, kao odvojene misli, tada su to nezavisne rečenice u srpskom jeziku.

Nezavisne rečenice mogu biti u različitom odnosu u okviru složene rečenice i to u: sastavnom, rastavnom, suprotnom i zaključnom odnosu.

Primeri

  1. Novak svira gitaru, a Milan peva.
  2. Jelena je zaljubljena u Đorđa, a Milan je zaljubljen u Vesnu.
  3. Ići ću na odmor u avgustu, a moje društvo ostaje u Beogradu.
  4. Danas sija sunce, a već sutra će padati kiša.
  5. Anđela je moja najbolja drugarica, a moj najbolji drug je Jovan.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts