Dečija molitva andjelu čuvaru

Zanimljivo je da postoji nešto što je zajedničko za sve tri velike svetske religije, iako možda niste o tome razmišljali. Natprirodna, bestelesna bića znana kao anđeli se javljaju u sve tri religije. Prikazani su kao božije sluge, a među njima vlada određena hijerarhija.

U judaizmu anđeli su prikazani kao posrednici između Boga i ljudi, a mogu biti dobri i loši. Kada govorima o dobrim anđelima, onda su to takozvani anđeli čuvari i njima se ljudi obraćaju za pomoć. A kada je reč o lošim anđelima, onda su to demoni ili zli duhovi, ponegde okarakterisani i kao đavoli koji uznemiravaju duše ljudi na različite načine.

U islamu se ova bića nazivaju melek ili meleki. Prema islamskom učenju meleki su stvorenja koja je Alah stvorio od svetlosti, kako bi Mu pomogli da se izvrši Njegova volja.

I u islamu i u judaizmu određeni anđeo ili melek je bio zadužen da različite stvari.

Hrišćanska, to jest pravoslavna i katolička vera smatraju da su anđeli zapravo božanski duhovi, koji imaju svoju slobodnu volju za odlučivanje, a Bog im je dao besmrtnost. Pravoslavna vera ih razlikuje po tri osnova i to po: slavi, dostojanstvu i službi koju obavlja.

decija molitva

Pravoslavna crkva smatra da postoje tri stupnja, to jest hijerarhije anđela: viša, srednja i niža, a potom se svaka od te tri hijerarhije deli na tri čina.

U višoj hijerarhiji su: serafimi, heruvimi i prestoli, u srednjoj: gospodstva, sile i vlasti, a u nižoj su: načela, arhanđeli i anđeli čuvari.

Anđeli čuvari su pripadnici nebeske vojske i oni su najbliži ljudima. Upravo njima se upućuje jutarnja ili večernja molitva anđelu čuvaru za pomoć.

Nekada su naši preci već od malih nogu učili svoje mališane da izgovaraju reči upućeni anđelima čuvarima. Srpska pravoslavna dečija molitva anđelu čuvaru se razlikovala mahom od mesta do mesta i od toga kako su je znali naši preci. Često se pravoslavna molitva anđelu čuvaru za decu sastojala samo iz reči zahvalnosti upućenih anđelu čuvaru.

Bez obzira da li verujete ili ne u ova bića lepo je da vaša deca znaju da postoji srpska pravoslavna molitva anđelu čuvaru, pa će je možda jednog dana preneti svojoj deci. Pravoslavna dečija molitva anđelu čuvaru može biti večernja, koja se izgovara pred spavanje ili jutarnja koja se izgovara, uglavnom nakon što se dete umije i prema verovanju naših starih spere sve ono loše što je možda snevalo.

Kako glasi srpska pravoslavna molitva anđelu čuvaru za decu

Srpska pravoslavna dečija molitva anđelu čuvaru koju možete pročitati u nastavku teksta je samo jedna od mnogih, a ona glasi:

Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obećanju čuvaj mene moću danju,
Osobiti pak me brani, pa mi dušu grej, ne rani.
A kad s’ ovog sveta pođem da u Nebo srećno dođem
Da se onde s’ tobom mogu klanjat’ dragom Bogu.

Ili, pak:

Anđele moj mali,
moj čuvari dragi.
Nek’ je tebi slava,
što me čuvaš mala.
Čuvaj me dok živim,
da ti ništa ne skrivim.

Još jedna srpska pravoslavna, jutarnja ili večernja dečija molitva anđelu čuvaru glasi:

Anđele moj blagi,
moj čuvaru dragi.
Čuvaj me dok živim,
da nikom ne skrivim.
Ili, pak:

Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i zaštitniče duše i tela mog, oprosti mi sve što sagreših u današnji dan i izbavi me od svakoga neprijateljskog mi protivnika da ne bih nikakvim grehom razgnjevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i matere Gospoda moga Isusa Hrista i svih Svetih. Amin.

Ukoliko Vas zanima kako zvuči dečija pravoslavna molitva anđelu čuvaru pogledajte video:

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts