Devojka cara nadmudrila – Srpska narodna bajka

Autor: srpski narod
Književni rod: epika
Književna vrsta: bajka

Tema dela

Moglo bi se reći da je osnovna tema srpske narodne bajke “ Devojka cara nadmudrila „sadržana u njenom naslovu i sasvim jasna, mada će nam analiza ovog dela dati ostale odgovore, uzevši u obzir da se srpska narodna bajka “ Devojka cara nadmudrila “ ipak po nečemu izdvaja u odnosu na ostale.

Analiza bajke “ Devojka cara nadmudrila „

Vuk Karadžić je zabeležio većinu zagonetki, priča, bajki, novela, koje su se u srpskom narodu nekada prenosile usmenim putem, to jest kako se govodilo, s kolena na koleno. Međutim, bajka “ Devojka cara nadmudrila “ je do Vuka došla na malo drugačiji način. Naime, sveštenik iz Risna u Crnoj Gori, po imenu Vuk Popović ju je zabeležio, a potom poslao Vuku Karadžiću, koji ju je i objavio.

Ovo delo se najčešće smatra bajkom, međutim u pojedinim analizama ćete naići na tvrdnju da je u pitanju novela, pa čak i novela zagonetka. Da budem iskrena, ja bih se zadržala na odrednici da je lektira “ Devojka cara nadmudrila “ bajka.

Devojka cara nadmudrila

Ono po čemu se srpska narodna bajka “ Devojka cara nadmudrila “ izdvaja u odnosu na druge narodne bajke jeste specifičnost teme. Naime u gotovo svim drugim narodnim bajkama junaci su snažni i uspevaju samo pomoću snage da pobede sva ona mitska stvorenja koja se u bajkama pojavljuju, poput: aždaja, džinova, veštica, čarobnjaka i mnogih drugih čudesnih bića. Ali, bajka srpska narodna bajka “ Devojka cara nadmudrila “ govori o devojci koja se svojom mudrošću “ bori “ protiv cara.

Bajka srpska narodna bajka “ Devojka cara nadmudrila “ počinje vrlo jednostavnim opisom, u bukvalno jednoj rečenici: “ Jedan siromah življaše u jednoj pećini i nemaše ništa do jednu šćer, koja bijaše mnogo mudra i iđaše svuda u prošnju, pa i oca svoga učaše kako će prositi i pametno govoriti. “

Uzevši u obzir da je srpska narodna bajka “ Devojka cara nadmudrila “ prilično kratka, zaplet nastaje vrlo brzo nakon uvoda. Devojčin otac tako, jednom prilikom ode i kod cara, pa i njemu govoraše šta ga je naučila ćerka. Car je bio vrlo mudar, pa ga je odmah upitao ko je i ko ga je naučio da tako govori. Pa kad mu starac odgovorida ga je ćerka naučila, car ga upita od koga je ona naučila, a on odgovori: “ Bog je nju umudrio i naša jadna siromaština. “

Potom počinje da se razvija zaplet, jer car iskušava devojku na razne načine, pokušavajući da joj podvali. Ali, na svaki njegov novi zahtev, devojka je odgovarala mudrošću, tako da car više nemajući kud reče njenom ocu da je dovede pred samoga cara. Ali ni to mu nije bilo dovoljno, već je nastavio sa ispitivanjima, ne bi li uspeo da je nadmudri, ali devojka je uvek uspevala da “ pobedi “ to jest nadmudri cara. Oduševljen njenom mudrošću, car je upita da li želi da mu bude žena. A ona mu odgovori: “ Čestiti care, kako ti hoćeš neka bude, samo molim da mi napišeš na karti svojom rukom, ako bi se kad gođ na mene rasrdio i mene od sebe oćerao, da sam gospođa uzeti iz tvoga dvora ono što mi je najmilije. “ Ne sluteći zašto to devojka traži, car potpisa i oni se venčaše.

Ali, nedugo zatim car se zaista rasrdi na nju i reče joj: “ Neću te više za ženu,nego hajde iz moga dvora kud znaš. “ Devojka mu sasvim mirno odgovori da će ga psolušati, ali ga i zamoli da ostane još jednu noć u dvorcu. Potom: “ Car joj dopusti da prenoći, onda carica kad su bili pri večeri pomiješa mu vino i rakiju i neka mirisna bilja i nudeći ga da pije govoraše mu: “ Pij care, veselo, jer ćemo se sjutra rastati i vjeruj mi da ću biti veselija nego kad sam se s tobom sastala. “ “

Tako radnja bajke “ Devojka cara nadmudrila “ dolazi do kulminacije, odnosno vrhunca, jer carica kao najmilije iz dvora odnosi u svoju siromašnu pećinu, ni manje ni više nego samog cara. Kada se car otreznio, ne shvatajući još uvek šta se događa, on je upita: “ Zašto si ti to od mene učinila? Da li ti nijesam rekao da vipe nijesi moja žena? “ A mudra devojka izvadi papir koji joj je car lično potpisao, u kome je stajalo da može da ponese iz dvora ono što joj je najmilije. “ Car videći to, poljubi je i povrate se opet u carski dvor. “

Tako je devojka cara nadmudrila još jednom, pokazujući time svoju bezuslovnu ljubav prema njemu.

Likovi u bajci

Likovi koji su prisutni u bajci “ Devojka cara nadmudrila “ su devojka, car i devojčin otac. Nigde nisu date određene osobine likova, ali se iz pročitanog dela jasno one mogu uočiti.

Devojčin otav je prisutan samo na početku dela i sasvim je jasno da je on plašljivi starac, koji se uzda u mudrost svoje ćerke.

Devojka je na prvom mestu izrazito mudra, britkog uma, čemu je prbenstveno naučilo njeno siromaštvo i težak život koji je, zajedno sa svojim ocem vodila. Pred sam kraj bajke “ Devojka cara nadmudrila “ uočava se, pored mudrosti i velika devojčina ljubav prema caru.

Osobine cara bi se mogle odrediti kao: mudar, sujetan, znatiželjan… I mada se devojčina ljubav uočava na kraju bajke “ Devojka cara nadmudrila „, mlaićeva se naslućuje tek u poslednjoj rečenici.

Pouka i poruka bajke “ Devojka cara nadmudrila „

Analiza, likovi i njihove osobine će vam, verujem pomoći da shvatite koja je poruka, to jest pouka koju nam daje srpska narodna bajka “ Devojka cara nadmudrila „.
Uz to, mogu vam navesti moje mišljenje, koje bi vam moglo biti od pomoći. Pouka, odnosno poruka bajke “ Devojka cara nadmudrila “ bi svakako bila da je u životu vrlo važno razvijati svoj intelekt i biti mudar. To nam je svakako pokazala mlada, siromašna devojka koja je uspela da nadmudri ni manje ni više nego cara lično i na taj način je pokazala da materijalno siromaštvo nikoga ne sprečava da ulaže u svoje obrazovanje.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts