|

Kada su vam potrebne usluge poreskog savetnika?

Ukoliko ste poreski obveznik koji samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru svoje delatnosti, a u cilju ostvarivanja prihoda, sigurno vam je poznato koliko je veliki značaj redovnog izmirenja poreskih obaveza. Ukoliko želite da se uspešno bavite svojim poslom, i u skladu sa zakonodavstvom, najverovatnije će vam u nekom trenutku ili s vremena na vreme u toku poslovanja biti potrebne usluge poreskog savetnika. Šta je poresko savetovanje, ko su poreski savetnici i koje usluge nude, te kako izabrati pravog stručnjaka u ovoj oblasti – o tome možete više saznati u nastavku teksta.

Ko su poreski savetnici?

Kada ste poreski obveznik, tj. kada podležete porezu na dohodak i plaćate porez opštinskim i državnim organima, nemoguće je da imate dovoljno vremena na raspolaganju da sami proučite brojne zakone i propise. Ovo je utoliko teže ukoliko ste poslovno lice, pa su vaši prihodi i rashodi takođe predmet oporezivanja, zbog brojnih obaveza o kojima morate voditi računa u skladu sa svojom ulogom i pozicijom. Uz to, usled brojnih obaveza, rešavanja tekućih problema i fokusiranosti na pravljenje kratkoročnih i dugoročnih planova, ali i zbog nedovoljne kompetentnosti u vezi sa poreskim poslovima, postoji mogućnost da ćete napraviti neki propust koliko god se trudili da budete pažljivi.

Ukoliko ste poreski obveznik, samostalno obavljate promet dobara i usluga, imate sopstveni biznis, u okviru obavljanja svoje delatnosti, i ne znate kako da ispunite poreske obaveze, najbolje je da se za pomoć obratite stručnjacima – poreskim savetnicima. U pitanju su fizička ili pravna lica koja imaju ulogu posrednika između poreskih obveznika i državnih poreskih organa. Poreski savetnik će optimizovati poreske izdatke u zakonskim okvirima, a poreske rizike svesti na minimum.

Šta je poresko savetovanje i koje su usluge poreskog savetnika?

Iako mnogi usluge poreskih savetnika smatraju luksuzom, angažovanje osobe koja se bavi poreskim savetovanjem je dobra poslovna odluka i višestruko korisna investicija. Štaviše, ove usluge su vam neophodne ukoliko želite da planirate svoje poreske obaveze sigurno, na najpovoljniji legalan način i na vreme. Angažovanjem poreskih savetnika sprečićete potencijalne znatno veće poreske izdatke u budućnosti. Oni vam, između ostalog, mogu pomoći da platite što manji porez, u zakonskim okvirima. Imajući ovo na umu, jasno je zašto ne treba izbegavati poresko savetovanje od strane stručnjaka. Pored toga što rizikujete da dobijete visoke novčane kazne, čak i prilikom slučajnih propusta, postoji opasnost i od krivične odgovornosti. Usluge poreskog savetovanja vam može pružiti i određena knjigovodstvena agencija, jer većina njih pokriva i ovu sferu.

Ukoliko, na primer, živite u Novom Sadu, pretragu knjigovodstvenih agencija koje između ostalog nude i usluge poreskog savetovanja možete izvršiti kucanjem ključnih reči u svom Gugl pretraživaču: „knjigovodstvena agencija Novi Sad“ ili „usluge poreskog savetovanja Novi Sad“.

Ove usluge podrazumevaju poresko savetovanje i konsalting u oblasti svih vrsta poreza i doprinosa (porez na dohodak građana, porez na imovinu, akcize, doprinosi za socijalno osiguranje, oporezivanje pravnih lica, porez na dodatnu vrednost – PDV i ostali oblici poreza). Kada je u pitanju međunarodno oporezivanje, usluge poreskog savetnika će vam najčešće biti potrebne u vezi sa visokorizničnim područjem transfernih cena.

Takođe, poreski savetnik utvrđuje relevantnost podataka, analizirajući sve dostupne informacije. Od njega kao svog punomoćnika možete očekivati i zastupanje u postupcima poreske inspekcije. On će vas pripremiti za eventualnu posetu inspektora, komunicirati sa poreskim organima u vaše ime, ali na njega možete računati i u procesu pripreme eventualnih napomena, žalbi i sl.

Kako izabrati dobrog poreskog savetnika?

Kada birate poreskog savetnika, bez obzira na delatnost kojom se bavite, najvažnije je da vodite računa o tome da to bude osoba koja ima bogato iskustvo u praksi, u savetovanju poreskih obveznika – kako privrednih subjekata, tako i fizičkih lica. Napominjemo da poreski obveznik nije isto što i obveznik PDV-a, iako se ova dva pojma često pogrešno izjednačavaju.

Ključni faktor pri izboru adekvatnog savetnika jeste visok nivo profesionalnosti. Visoko stručan poreski savetnik treba da kombinuje znanja o međunardonom poreskom zakonodavstvu sa znanjima iz oblasti knjigovodstva i zakonskih propisa. Dobar poreski savetnik je posvećen svakom klijentu, pomoći će vam u optimizaciji vašeg rada i ponudiće vam najpraktičnija rešenja. On mora biti upoznat sa svim relevantnim činenicama i mora poznavati vaš biznis. Od pravog poreskog savetnika se očekuje da pored formalnog obrazovanja koje poseduje, svoju profesionalnost neprestano potvrđuje dodatnim kontinuiranim usavršavanjem, shodno očekivanjima i prirodi posla. On će vam dati ne samo poreski, već i dobar poslovni savet.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts