S obzirom ili obzirom

S obzirom ili obzirom

Pravopis i jezičke nedoumice – Saznajte šta je pravilno: s obzirom ili obzirom

S obzirom ili obzirom
S obzirom ili obzirom?

U “Rečniku jezičkih nedoumica” Ivana Klajna je navedeno da je termin “obzirom” nepravilan, odnosno da ga je pogrešno koristiti u tom obliku.

Termin “s obzirom” da bi se pravilno koristio mora da ima nastavak na šta se odnosi.
Znalcima jezika izuzetno smeta konstrukcija “s obzirom da”.

Zato je jedino pravilno reći: “s obzirom na to što”, iako su već ukorenjene prethodno navedene varijante.

Kako se pravilno piše i koristi termin s obzirom u rečenicama:

  1. Nenad puno očekuje od svog posla, s obzirom na to što je toliko predan.
  2. S obzirom na to što mislite, najbolje bi bilo da se obratite direktoru lično.
  3. Ivana je bila izuzetno mudra žena. S obzirom na to što je govorila, iznenađena sam da nije napisala neku knjigu.
  4. S obzirom na to što vidim da se događa među njima, mislim da će je uskoro zaprositi.
  5. Kako si mogla da razgovaraš sa njim, s obzirom na to što ti je ranije govorio.
  6. S obzirom na to što se dešava sa klimom, ne bi me čudilo da stvarno uskoro nastupi novo ledeno doba.
  7. S obzirom na to koliko mi je mala plata, iznenađen sam kako preživljavam uopšte.
  8. Kako je moguće da ona ima obraza da mi se pojavi na oči, s obzirom na to što mi je uradila poslednji put kad smo se videli.
  9. S obzirom na to koliko ima loših ljudi danas, čudi me da svet uopšte postoji.
  10. S obzirom na to kako se ponaša prema tebi, siguran sam da joj je prilično stalo da ostanete u kontaktu.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts