itekako ili i te kako

I te kako ili itekako

Pravopis i jezičke nedoumice – Saznajte šta je pravilno: i te kako ili itekako

itekako ili i te kako
I te kako ili itekako?

Prema “Rečniku knjževnih nedoumica” termin i te kako se piše odvojeno.

Isto kao i: i te kakav, i te koliki i slično.

Iako su možda, mnogi od nas navikli na sastavljeno pisanje, definitivno je pravilno odvojeno.

Kako se pravilno piše i koristi termin i te kako u rečenicama:

  1. Mislim da je i te kako važno da završiš što si započela.
  2. I te kako ćeš razmisliti o tome!
  3. Ako spavate svako popodne, to će se vam i te kako pomoći da se bolje osećate.
  4. To tvoje nespavanje će se i te kako odraziti na tvoje zdravlje.
  5. Rade, i te kako je bitno da završiš to danas.
  6. I te kako treba voditi računa kome šta pričate.
  7. Ako se mnogo opustiš na početku godine, i te kako ćeš imati posledice.
  8. Marko i te kako vodi računa o svom izgledu.
  9. Jeleni je posebno stalo do njega. I te kako se to vidi!
  10. Kako Jovan uopšte misli da krenemo sutra, kad i te kako dobro zna da je nemoguće da stignem?
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts