Govor tela – tajna koja razotkriva druge tajne

Saznajte kako da na osnovu govora tela otkrijete šta neka osoba misli i oseća prema vama

Pored onih svesnih i unapred planiranih pokreta koje vaše telo i tela drugih ljudi prave, postoji i čitav niz nesvesnih pokreta, koji često mogu mnogo bolje i preciznije predstaviti ljudske namere i osećanja, nego što je to slučaj sa svesnim i namernim pokretima.
Ceo taj niz nesvesnih pokreta, drugačije se naziva „govor tela“.

Kroz govor tela vašeg sagovornika, možete otkriti njegovo trenutno raspoloženje, stanje ili naklonost prema vama.

Tako recimo, ukoliko osoba naspram vas, izričito tokom razgovora izbegava da vas gleda u oči, ili grize usne, učestalo dodiruje nos ili haotično okreće u svojim rukama neki predmet i „lomi“ prste, to su jasni znaci da je ta osoba nesigurna, da se oseća nelagodno ili da možda čak krije neku laž.

Siguran pogled i smirenost tokom razgovora ukazuju na smirenu i sigurnu, a time i pouzdanu ličnost.

Onda kada vaš sagovornik koristi svaku priliku da se nesvesno nagne prema vama ili vas dotakne, znači da ste mu dopadljivi i da oseća naklonost u odnosu prema vama.
Istovremeno, kada neka osoba sedi pored vas, način na koji prekrsti noge, govori o njenom trenutnom stavu o želji ka bliskosti sa vama. Kada osoba prekrsti noge tako da spoljašnjost njenog kolena bude okrenuta prema vama, znači da se nesvesno okreće od vas, dok ukoliko unutrašnjost njenog kolena bude okrenut prema vama, to je jasan znak, da vam je ta osoba trenutno naklonjena, i da se oseća prijatno dok sedi pored vas.

Takođe, prilikom pozdrava, kada vam neko suviše blago i gotovo neosetno dodirne ruku, znajte da je reč o ne dovoljno izražajnoj i čvrstoj ličnosti. Siguran stisak ruke je odraz sigurnosti, ali sa druge strane preteran stisak ruke, može ukazivati i na pojačanu potrebu za dokazivanjem ili dominacijom, pa čak ponekad i sklonost ka agresivnosti.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts