slepilo za lica

Slepilo za lica – problem sa prepozmavanjem lica

Slepilo za lica (face blindness) ili prosopagnosia (grčki prosopon-lice i agnosia-neznanje) je specifičan poremećaj pri čemu osoba ima problema sa prepoznavanjem lica (čak i svog), dok je prepoznavanje svih ostalih objekata  očuvano. Najčešće nastaje kao posledica povrede mozga, mada se kod 2,5% populacije javlja na rođenju. Kada nastaje kao posledica povrede mozga najšešće je povređena fusiform face area –zona mozga koja je specijalizovana za procesiranje lica.

Osobe sa ovim poremećajem nisu u stanju da prepoznaju osobe na osnovu njihovih lica već moraju da se oslanjaju na neke druge informacije poput frizure, boje glasa, oblika tela… U ovom trenutku ne postoji nikakav tretman koji bi mogao otkloniti ili ublažiti simptome ovog poremećaja.

slepilo za lica

Generalno postoje 3 tipa prosopagnosie:

  1. Aperceptivna – oštećene su rane faze obrade lica. Lice ne predstavlja smislenu celinu za osobe koje pate od ovog tipa slepila za lica. Kada im prikažete više fotografija lica, osoba nije u stanju da kaže koja su ista, a koja različita.
  2. Asocijativna prosopagnosia – oštećene su kasnije faze obrade lica, odnosno osoba nije u stanju da poveže informacije koje dobija posmatranjem nekog lica sa personalnim informacijama o toj konkretnoj osobi.  Ove osobe mogu da kažu koje fotografije predstavljaju istu osobu, ali ne mogu da identifikuju nekog samo na osnovu lica.
  3. Razvojna prosopagnosia – manifestuje se već u detinjstvu i nije posledica povrede mozga. Dok neki pacijenti imaju problema samo sa prepoznavanjem lica, kod nekih drugih se javljaju problemi u prepoznavanju i drugih vizuelnih objekata.

Ukoliko vas fascinira ova tematika predlažemo vam da pogledate film Lica u gomili (Faces in the crowd, 2011) sa Milom  Jovović (Milla Jovovich) u glavnoj ulozi.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts