Najlepša muška imena

Kako kaže latinska izreka: O ukusima se ne raspravlja. Zato vam dajemo listu najlepših muških imena po našem izboru. Neko će se složiti sa nama, a neko ne. Svakako ćete saznati nešto novo.

Najlepsa-muska-imena

1. Aleksa
Ime je skraćeni oblik imena Aleksandar, što u prevodu sa grčkog znači „zaštitnik ljudi“.

2. Bogoljub
Ime je bukvalan prevod grckog imena Teofilos i sastavljeno je od reči: Bog i ljubav, pa bi u slobodnom prevodu označavalo „onaj koji ljubi (voli) Boga“.

3. Vid
Staro slavenosrpsko ime. Veruje se da vodi poreklo od starohrišćanskog Boga Vida. Mada, postoje i druga tumačenja. Jedno od njih jeste da je u osnovi ovog imena glagol videti ili, pak da vodi poreklo od latinske imenice vita (život). Varijante ovog imena su: Vida, Vidak, Vidanka, Vidanko, Vidoje, Vide…

4. Gavrilo
Biblijsko ime, koje je pripadalo jednom od sedmorice Arhandjela, čija je dužnost bila da prenosi poruke smrtnicima.. U srpski jezik je stiglo preko starohebrejskog „gabriel“, što bi se moglo prevesti kao „Bog je moja pomoć“.

5. Dušan
Staro srpsko ime, izvedeno od imenice duša.

6. Đorđe
U srpski jezik je stiglo iz grčkog i prevod je imena Georgios, u značenju zemljoradnik. Ime je čuvenog srpskog svetitelja.

7. Zaharije
Vodi poreklo iz starohebrejskog u značenju „Bog se pominje“. Takođe je i biblijsko ime, koje je nosio otac svetog Jovana Krstitelja.

8. Jovan
Biblijsko ime. Vodi poreklo iz starohebrejskog u značenju „Bog se smilovao“. Iz ovog imena je izvedeno i: Jovana, Ivan, Ivana.

9.  Mihailo
Ime vodi poreklo iz grčkog jezika, a prevodi se hao „sličan Bogu“. Uz to je i biblijsko ime, koje nosi jedan od arhanđela.

10. Pavle
Srpsko ime, koje vodi poreklo iz latinskog jezika, u prevodu „mali, sitan“. Biblijsko ime, koje je postalo dosta zastupljeno i u pravoslavnom i u katoličkom svetu, jer je pripadalo jednom od dvojice apostola.

11. Trifun
Varijanta imena Trifon. Grčkog je porekla i označava onog koji voli zadovoljstvo i veselje. Uz to, ime je hrišćanskog svetitelja.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts