Najlepša ženska imena

Kako kaže latinska izreka: O ukusima se ne raspravlja. Zato vam dajemo listu najlepših ženskih imena po našem izboru. Neko će se složiti sa nama, a neko ne. Svakako ćete saznati nešto novo.

Najlepsa-zenska-imena
Najlepša ženska imena

1. Anastasija
Ime je grčkog porekla, u značenju „ona koja je vaskrsla“. Ime je i hrišćanske svetiteljke.

2. Anđela
Ime je prevod grčkog muškog imena Angelos, odnosno Anđelko, u značenju „anđeo, poslanik, vesnik“. Varijante ovog imena su: Anđelka i Anđelija.

3. Bogdanka
Varijanta muškog imena Bogdan, koje u prevodu sa grčkog znači „dat od Boga“.

4. Borjanka
Ovo vlastito ime vodi poreklo od imenice bor. Takođe, postoji i varijanta Borjana.

5. Varvara
U prevodu sa grčkog, ovo ime označava „onu koja ne pripada grčkom narodu“. Inače je i ime hrišćanske svetiteljke.

6. Vasilica
Ime je prevod grčkog imena Vasilisa, u značenju carica.

7. Višnja
Ime vodi poreklo od imenice višnja, čime se u staroj slovenskoj tradiciji označavalo i drvo i plod.

8. Una
Ime je domaća tvorevina i vodi poreklo od imena istoimene reke, pa bi se moglo slobodno prevestti kao „ona koja je sa Une“.

9.  Živa
Skraćena varijanta imena: Živana ili Živoslava. Vodi poreklo od prideva živ.

10. Zoja
Prevod grčke reči u značenju život. Inače je ime hrišćanske svetiteljke.

11. Ljerka
Ime je prevod grčke reči Lirion, u značenju ljiljan.

12. Margarita
Prevod grčke reči, u značenju biser. Varijanta ovog imena je Margareta.

13. Sana
Ime je varijanta ženskog imena Aleksandra, koje je, pak izvedeno od muškog Aleksandar, što u prevodu sa grčkog znači „zaštitnik ljudi“.

14. Selena
Vodi poreklo iz grčkog jezika i predstavljalo je boginju Meseca. Varijanta ovog imena je i Selina.

15. Vanesa
Ime vodi poreklo iz latinskog jezika, u značenju laka, ugodna. Takođe, vanessa je i vrsta leptira.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts